DECRET nr. 49 din 8 ianuarie 2019privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019
  În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 8 ianuarie 2018.
  Nr. 49.
  ------