ORDIN nr. 2.629 din 30 iulie 2018privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 31 iulie 2018
  Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și Referatul nr. 600.187 al Direcției generale ajutor de stat,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie - Revizia 2 și Ghidul de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie - Revizia 2, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*) la prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se difuzează Direcției generale ajutor de stat, care va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 30 iulie 2018.
  Nr. 2.629.

  Anexa nr. 1

  GHIDUL SOLICITANTULUI
  elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor
  de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie


  Anexa nr. 2

  GHIDUL DE PLATA
  a ajutorului de stat acordat în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme
  de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie