HOTĂRÂRE nr. 550 din 31 iulie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, județul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC
  (1) Se aprobă modelul steagului comunei Vama, județul Satu Mare, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Vama, județul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat

  București, 31 iulie 2019.
  Nr. 550.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 2

  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Vama, județul Satu Mare

  Descrierea steagului
  Steagul comunei Vama este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albastră, cu stema localității în centru.
  În partea de sus este inscripționat statutul localității „COMUNA“, iar în partea de jos denumirea „VAMA“, cu litere de culoare albă.
  Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.

  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului
  Descrierea stemei
  Stema comunei Vama se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite; în câmp de aur, pe o terasă neagră, se află un pom cu trunchiul negru și coroana verde, flancat de doi butuci de viță-de-vie verzi, urcând pe câte un arac negru. Vița-de-vie are câte patru ciorchini de strugure albaștri și trei frunze verzi.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

  Semnificațiile elementelor însumate
  Figura centrală, copacul, ține de tradiția heraldică a comunei, pentru că apare prima dată în sigiliul din anul 1636. Compoziția de față a fost folosită pe sigilii din anul 1652, localitatea având o veche tradiție heraldică. Semnificația mobilelor prezente a fost deopotrivă spirituală și aluzivă.
  Semnificația spirituală: copacul este un simbol universal, este acel axis mundi, ce face trimitere la ideea de continuitate și de prosperitate, în timp ce vița-de-vie este simbolul vieții și al nemuririi. Aceste mobile au fost alese pentru a marca statornicia locuitorilor comunei, care au rezistat în timp în fața vicisitudinilor (războaie, incendii, molime) și sunt imaginea sugestivă a unității de diversitate a confesiunilor religioase și etnice din comuna Vama (ortodocși, catolici, reformați, evrei, protestanți).
  Semnificația aluzivă: copacul reprezintă bogăția silvică a zonei, iar vița-de-vie este imaginea uneia dintre ocupațiile locuitorilor zonei, viticultura. Ambele simboluri se regăsesc pe cusăturile și țesăturile tradiționale ale portului local din comună, pe fețele de masă, peretare sau broderii.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.

  ------