LEGE nr. 26 din 26 ianuarie 1999
pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 27 ianuarie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 112/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, când au ca obiect venituri publice."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi (3) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi (3) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  ---------