DECIZIE Nr. 33*) din 19 aprilie 1994
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 6 iulie 1994  Viorel Mihai Ciobanu - preşedinte
  Mihai Constantinescu - judecător
  Florin Bucur Vasilescu - judecător
  Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent
  Completul de judecată, convocat potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata următoarele:
  Prin Încheierea din 30 martie 1994, pronunţată de Curtea Suprema de Justiţie - Secţia de contencios administrativ - în Dosarul nr. 38/1994, Curtea Constituţională a fost sesizată cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 594/1991, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 564/1992, prin care s-a prevăzut interdicţia înscrierii în circulaţie a autoturismelor cu o dată de fabricaţie mai mare de 8 ani.
  Excepţia a fost ridicată de recurentul Craciun Cristian, care, în susţinerea acesteia, arata ca interdicţia instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 contravine dreptului de proprietate prevăzut de art. 41 din Constituţie.
  Instanţa de judecată nu şi-a exprimat punctul de vedere asupra excepţiei şi a considerat ca soluţionarea acesteia este de competenţa Curţii.
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,
  având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile art. 144 din Constituţie şi ale art. 24 din Legea nr. 47/1992, retine:
  Articolul 144 din Constituţie, reglementind expres şi limitativ atribuţiile Curţii Constituţionale, prevede la lit. c) competenţa Curţii de a hotărî "asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea legilor şi ordonanţelor". În acelaşi sens este şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.
  Din aceste dispoziţii legale rezultă ca soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate privind hotărârile Guvernului nu sunt de competenţa Curţii Constituţionale, termenul lege prevăzut de art. 144 lit. c) din Constituţie având în vedere, exclusiv, actul legislativ adoptat, sub forma, de Parlament şi promulgat de Preşedintele României.
  De aceea controlul legalităţii actelor, normative şi individuale, ale Guvernului, ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, centrale sau locale, indiferent de materia la care se referă, este de competenţa instanţelor judecătoreşti, respectiv a secţiilor de contencios administrativ constituite prin Legea nr. 29/1990. Aceasta concluzie se impune şi atunci când ilegalitatea actului priveşte nerespectarea a insesi legii fundamentale, fiind emis prin exces de putere, adică cu depăşirea limitelor şi condiţiilor de exercitare a competentei organului emitent şi chiar dacă ilegalitatea unui asemenea act se invoca prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate. Practica Curţii este constanta în acest sens, ea pronunţăndu-se prin Decizia nr. 37 din 6 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, prin Decizia nr. 5 din 17 ianuarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 10 martie 1994 şi prin Decizia nr. 7 din 16 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 22 martie 1994. Asa fiind, rezolvarea de principiu cuprinsă în aceste decizii îşi menţine valabilitatea şi în ce priveşte soluţionarea excepţiei de faţa, care vizează o hotărâre a Guvernului, deoarece nu au intervenit elemente noi faţă de deciziile anterioare şi, pe cale de consecinţa, Curtea retine ca ea este vadit nefondata în sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Urmează ca instanţa judecătorească competenţa să se pronunţe asupra legalităţii hotărârii atacate.
  Ca atare, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, al art. 13 lit A. c) şi al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge ca vadit nefondata excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 594/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 564/1992, invocată de Craciun Cristian în Dosarul nr. 38/1994 aflat pe rolul Curţii Supreme de Justiţie, Secţia de contencios administrativ.
  Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
  Pronunţată în şedinţa din 19 aprilie 1994.
  PREŞEDINTE,
  prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
  Magistrat-asistent,
  Gabriela Dragomirescu Notă *) Definitivă prin nerecurare.
  -----------------------------