ORDIN nr. 166 din 9 martie 2000
pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
 • Nr. 327/11 februarie 2000
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 166/9 martie 2000
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 21 noiembrie 2000  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi ministru de stat, ministrul sănătăţii,
  având în vedere prevederile art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă utilizarea laptelui reconstituit din lapte praf, în procent de până la 30%, la fabricarea laptelui de consum, anual, în perioada 1 noiembrie-30 aprilie.


  Articolul 2

  Denumirea produsului rezultat este lapte de consum cu adaos de lapte praf reconstituit şi se înscrie, în mod obligatoriu, pe eticheta sau direct pe ambalaj.


  Articolul 3

  Produsul prevăzut la art. 2 se fabrica numai în unităţi autorizate sanitar şi sanitar-veterinar potrivit legii, în următoarele condiţii:
  1. laptele praf utilizat la fabricare trebuie să corespundă parametrilor de calitate prevăzuţi de specificaţia tehnica şi normelor igienico-sanitare privind acest produs;
  2. laptele proaspăt pasteurizat, utilizat la fabricare, trebuie să corespundă normelor de protecţie sanitară privind laptele pasteurizat;
  3. apa potabilă utilizata la reconstituirea laptelui praf trebuie să se încadreze în normele de potabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
  4. laptele de consum cu adaos de lapte praf reconstituit trebuie să corespundă parametrilor de calitate prevăzuţi de specificaţia tehnica a produsului avizat sanitar şi normelor igienico-sanitare privind laptele de consum.


  Articolul 4

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage sancţionarea producătorului, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ştefan Pete,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  --------------