LEGE nr. 35 din 12 aprilie 2000
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internationala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 17 aprilie 2000



  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 90 din 30 august 1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internationala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  -----------