ORDIN nr. 2.851 din 9 decembrie 2011 (*actualizat*)
privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020
(actualizat până la data de 28 august 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.444 din 20 august 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene pană la data de 30 iunie 2011, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 laHotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care este prevăzut în anexa nr. 2.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 20 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.


  Articolul 2

  (1) Indicatorul utilizat pentru determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 este de 0,000679695907431681 de certificate per tonă-kilometru, determinat în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2011/638/UE din 26 septembrie 2011 privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
  (2) Indicatorul utilizat pentru determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020 este de 0,000642186914222035 de certificate per tonă-kilometru, determinat în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2011/638/UE.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 9 decembrie 2011.
  Nr. 2.851.


  Anexa 1
  NUMĂRUL TOTAL
  de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  alocate operatorilor de aviaţie pentru perioada
  1 ianuarie - 31 decembrie 2012
  ┌────┬────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬─────────────────┐
  │Nr. │ Numele │ Identificatorul unic │ Anul │ Numărul │
  │crt.│ operatorului │ al operatorului (prevăzut │ │ de certificate │
  │ │ │ în lista de operatori de │ │de emisii de gaze│
  │ │ │aeronave a Comisiei Europene)│ │cu efect de seră │
  ├────┼────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤
  │ 1. │ TAROM │ 2658 │ 2012 │ 185.458 │
  ├────┼────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤
  │ 2. │ CARPATAIR │ 26254 │ 2012 │ 30.892 │
  ├────┼────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤
  │ 3. │VISION AIRLINES │ 27298 │ 2012 │ 21.854 │
  ├────┼────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤
  │ 4. │ BLUE AIR │ 30600 │ 2012 │ 163.908 │
  ├────┴────────────────┴─────────────────────────────┴──────┼─────────────────┤
  │ TOTAL: │ 402.112 │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘


  Anexa 2
  Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  alocate operatorilor de aviaţie pentru perioada
  1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020
  ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────┬────────────────────┐
  │Nr. │Numele operatorului│ Identificatorul unic al │ │Număr de certificate│
  │crt.│ │operatorului (prevăzut în│ Anul│de emisii de gaze │
  │ │ │ lista de operatori de │ │cu efect de seră │
  │ │ │ aeronave a │ │ │
  │ │ │ Comisiei Europene) │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤
  │ 1.│TAROM │ 2658 │ 2013│ 135.528 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2014│ 135.528 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2015│ 135.528 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2016│ 135.528 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2017│ 175.225 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2018│ 175.225 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2019│ 175.225 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2020│ 175.225 │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤
  │ 2.│CARPATAIR │ 26254 │ 2013│ 24.618 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2014│ 24.618 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2015│ 24.618 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2016│ 24.618 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2017│ 29.189 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2018│ 29.189 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2019│ 29.189 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2020│ 29.189 │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤
  │ 3. │VISION AIRLINES │ 27298 │ 2013│ 0 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2014│ 0 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2015│ 0 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2016│ 0 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2017│ 20.650 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2018│ 20.650 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2019│ 20.650 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2020│ 20.650 │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤
  │ 4. │BLUE AIR │ 30600 │ 2013│ 153.915 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2014│ 153.915 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2015│ 153.915 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2016│ 153.915 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2017│ 154.864 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2018│ 154.864 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2019│ 154.864 │
  │ │ │ ├─────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ 2020│ 154.864 │
  └────┴───────────────────┴─────────────────────────┴─────┴────────────────────┘

  -----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa parte integrantă din ORDINUL nr. 1.444 din 20 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.
  -----------