ORDIN nr. 8 din 12 februarie 2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, precum și cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de
  Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț

  București, 12 februarie 2014.
  Nr. 8.

  Anexă

  CONDIȚII GENERALE
  asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice