ORDIN nr. 210 din 5 februarie 2001 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
(actualizat până la data de 21 martie 2007*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006; ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006; ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007.
  Ministrul justiţiei,
  în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei,
  având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se adopta Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi presedintii curtilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecatoriilor vor lua masurile corespunzătoare pentru indeplinirea dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.
  p. Ministrul justiţiei,
  Doru Crin Trifoi,
  secretar de stat


  Anexă

  REGULAMENT 05/02/2001