HOTĂRÂRE nr. 942 din 20 decembrie 2017privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 37 alin. (3) și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul național de gestionare a deșeurilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Planul național de gestionare a deșeurilor conține și Programul național de prevenire a generării deșeurilor.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  p. Ministrul sănătății,
  Corina Silvia Pop,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 20 decembrie 2017.
  Nr. 942.

  ANEXĂ

  PLAN
  de gestionare a deșeurilor

  -----