DECIZIE nr. 1.914 din 14 noiembrie 2019privind desemnarea Societății PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanță care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții preluați de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019
  Având în vedere:– prevederile art. 144, art. 175 alin. (2) lit. c) și art. 179 alin. (2) lit. c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.691*) din 23.09.2019 privind retragerea Licenței nr. 1.837 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale și Licenței nr. 1.838 de furnizare a gazelor naturale, acordate Societății OTTO GAZ - S.R.L.;
  *) Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.691/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  – prevederile art. 17 din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018, cu modificările și completările ulterioare,

  în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (2), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și z) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

  Articolul 1
  (1) Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., cu sediul în str. Vasile Alecsandri nr. 4, str. Constantin Daniel nr. 11, clădirea A, etaj 2, sectorul 1, București, înregistrată în registrul comerțului cu numărul de ordine J40/1918/2007, este desemnată furnizor de ultimă instanță pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2.12.2019, de la care își produce efectele Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.691 din 23.09.2019 privind retragerea Licenței nr. 1.837 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale și Licenței nr. 1.838 de furnizare a gazelor naturale, acordate Societății OTTO GAZ - S.R.L.(2) Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanță, are obligația să preia, la data de 2.12.2019, clienții casnici la care furnizarea gazelor naturale se realizează în regim concurențial și clienții noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh din portofoliul Societății OTTO GAZ - S.R.L.(3) Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanță, are obligația să asigure furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții preluați pe o perioadă de 3 luni de la data preluării prevăzută la alin. (2).(4) Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanță, nu are obligația să asigure furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță clienților preluați care la data preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la prezentarea de către aceștia a dovezii achitării integrale a obligațiilor de plată datorate.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă valorile componentelor de preț pentru furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță realizată de către Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.(2) Pe baza valorilor componentelor de preț aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanță, determină prețurile pentru furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții preluați, cu respectarea prevederilor art. 20^1 din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările și completările ulterioare.(3) Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanță, publică prețurile pentru furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții preluați pe pagina sa proprie de internet, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanță este asigurată de către Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. clienților preluați, cu respectarea condițiilor generale de desfășurare a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță prevăzute la art. 19 alin. (1)-(3) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările și completările ulterioare.(2) Obligația Societății PREMIER ENERGY - S.R.L. de asigurare a furnizării garantate a gazelor naturale în regim de ultimă instanță clienților preluați încetează în una dintre situațiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4
  (1) Societatea OTTO GAZ - S.R.L. are obligația să pună la dispoziția Societății PREMIER ENERGY - S.R.L., cu titlu gratuit, toate informațiile necesare acesteia în vederea asigurării furnizării garantate a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții preluați, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările și completările ulterioare.(2) Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. are obligația să transmită clienților finali care urmează să fie preluați o informare de preluare, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. și Societatea OTTO GAZ - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 6

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 14 noiembrie 2019.
  Nr. 1.914.

  ANEXĂ

  Valorile componentelor de preț pentru furnizarea garantată a gazelor naturale
  în regim de ultimă instanță realizată de către Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

  Componenta de preț pentru furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanțăLei/MWh
  CU_achCPET-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației74,27
  CU_achNC-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță la clienții noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației93,95
  VU_fz-FUI - venitul unitar aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță2,29
  CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale12,30

  -----