HOTĂRÂRE nr. 611 din 2 august 2018privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a unui imobil și a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018
  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată, în condițiile legii.


  Articolul 2

  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările și completările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  București, 2 august 2018.
  Nr. 611.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea
  Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
  a unui imobil și a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată


  Nr. M.F.P. inventar

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Persoana juridică ce administrează imobilul

  Descrierea tehnică (pe scurt)

  Adresa

  Vecinătăți

  Anul și actul dobândirii bunului

  Valoarea de inventar actualizată
  (în lei)

  8.29.06

  Construcții C1
  - etaj 1 și teren în cotă indiviză 1/2
  (din 3.893 mp)
  Construcție C1
  - casa scării
  (54 mp)

  Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
  CUI 4193117

  - Corp C1- etaj 1 = 3.893 mp (suprafață utilă); nr. CF 256228; nr. cadastral 256228-C1-U1; cota indiviză de 1/2 din 3.893 mp în indiviziune cu lotul 3
  - Construcție C1 = 54 mp, nr. cadastral 231284 - C1; CF nr. 231284
  - Lot 1 - teren în proprietate; PI/1 în suprafață de 396 mp având nr. cadastral 231284, CF nr. 231284

  Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, București

  - la nord - Aeroportul Băneasa
  - la sud - Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă“
  - la vest - Bd. Ficusului nr. 44 - la est - Bd. Aerogării

  Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile nr. 25.348/30.05.2008 și Decizia nr. 217/19.05.2008
  CF nr. 231284

  8.659.069

  ----