HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 13 august 2004 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
(actualizată la data de 4 ianuarie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 60 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetaredezvoltare şi de stimulare a inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 26 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Alexandru Athanasiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Bucureşti, 13 august 2004.
  Nr. 1.265.

  Anexă

  NORMA 13/08/2004