ORDONANŢĂ nr. 7 din 20 ianuarie 2005
pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de transport pe căile ferate din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  (1) În aplicarea prevederilor Regulamentului de transport pe căile ferate din România, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va emite, prin ordin al ministrului, până la data de 31 mai 2005, Norme uniforme privind transporturile, denumite în continuare Norme uniforme, aplicabile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar.
  (2) Fiecare operator de transport feroviar poate emite reglementări proprii, cu respectarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România şi a Normelor uniforme.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 29 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul 4

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 20 ianuarie 2005.
  Nr. 7.


  Anexă

  REGULAMENT 20/01/2005