DECIZIE nr. 424 din 30 martie 2009privind stabilirea atribuțiilor domnului Ghica Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 1 aprilie 2009
  În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  primul-ministru emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ghica Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul județului Neamț, atribuții ce intră în sfera de competență a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Fișa de descriere a atribuțiilor și responsabilităților și a modului de raportare a activității desfășurate se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental și a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, pe bază de pontaj și raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activității pe care o desfășoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite și/sau reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la nivelul județului unde își desfășoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activității desfășurate.
  (la 07-05-2009, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 520 din 5 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 07 mai 2009 )

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu

  București, 30 martie 2009.
  Nr. 424.
  ------------