ORDIN nr. 45 din 16 ianuarie 2007
privind abrogarea prevederilor art. 26 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de secţie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2007  Având în vedere prevederile art. 184 alin. (1) şi (8) titlul VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare,
  Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala şi salarizare nr. E.N.332/2007,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Prevederile art. 26 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de secţie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, se abroga.


  Articolul II

  Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unitatile sanitare publice cu paturi vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Bucureşti, 16 ianuarie 2007.
  Nr. 45.
  -------