NORMĂ din 26 iulie 2006 privind organizarea funcțională generală a spitalului (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006 Notă
  *) Aprobate prin Ordinul nr. 914/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 695 din 15 august 2006.


  Articolul 1

  Conform normativelor pentru spitale, lista principalelor grupe și funcțiuni (sectoare), respectiv lista unităților funcționale componente (compartimente), este următoarea:
  A. Sector spitalizare
  A1. Secții medicale cu paturi compuse din unități de îngrijire
  A2. Structura de spitalizare de zi (după caz)
  (la 07-10-2016, punctul A2 , litera A, articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 07 octombrie 2016 )

  A3. Serviciul de primire și externare a bolnavilor

  B. Sector ambulatoriu (pentru pacienți neinternați)
  B1. Cabinete de consultații și tratamente
  B2. Compartiment de evidență medicală, programare, informare

  C. Servicii tehnico-medicale de diagnostic și tratament
  C1. Sector de intervenții - tratamente aferente bolnavilor spitalizați
  C1a) Bloc operator
  C1b) Serviciu de anestezie și terapie intensivă (ATI)
  C1c) Bloc de nașteri

  C2. Sector de investigații - explorări funcționale (comun pentru bolnavi spitalizați și ambulatorii)
  C2a) Laborator de analize medicale
  C2b) Laborator de radiodiagnostic
  C2c) Laborator de explorări funcționale
  C2d) Laborator de anatomie patologică
  C2e) Laborator de medicină nucleară (după caz)

  C3. Sector de terapie (pentru bolnavi spitalizați și ambulatorii)
  C3a) Serviciu de urgențe
  C3b) Serviciu de recuperare medicală și fizioterapie
  C3c) Compartiment de epurare renală
  C3d) Compartiment de radioterapie (după caz)
  C3e) Compartiment de psihoterapie și ergonomie (după caz)
  C3f) Alte compartimente de terapie specială în funcție de structura medicală a spitalului

  C4. Servicii tehnico-medicale auxiliare (nu se adresează direct pacienților)
  C4a) Serviciu de sterilizare centrală
  C4b) Farmacie
  C4c) Unitate de transfuzii sanguine, bănci de țesuturi, bancă de lapte matern (după caz)
  (la 11-01-2018, Subpunctul C4c), punctul C4, litera C, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.461 din 21 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 11 ianuarie 2018 )

  C4d) Prosectură (morgă)

  D. Servicii gospodărești
  D1. Bucătărie, oficii alimentare și depozite de alimente
  D2. Spălătorie și depozite de lenjerie
  D3. Stație de dezinfecție (centrală de paturi)

  E. Conducere medicală și administrație
  E1. Conducere medicală
  E2. Birouri administrative
  E3. Serviciu de evidență medicală și arhive
  E4. Compartiment de prelucrare a informațiilor și documentelor
  E5. Sala de întruniri

  F. Servicii anexe pentru personal
  F1. Vestiare pentru personalul medical și tehnic
  F2. Punct de documentare medicală (bibliotecă)

  G. Spații sociale și anexe pentru pacienți, aparținători, vizitatori
  G1. Garderobă
  G2. Serviciu de informații și relații
  G3. Bufet și puncte de vânzare (florărie, cadouri, ziare)
  G4. Diverse prestații - frizerie, coafură, poștă (după caz)
  G5. Capelă (după caz)

  H. Servicii tehnico-utilitare
  H1. Centrale și stații tehnice
  H1a) Centrală termică
  H1b) Uzină de apă și hidrofor
  H1c) Post de transformare și grup electrogen
  H1d) Centrale de ventilație și tratare a aerului
  H1e) Centrală frigorifică (după caz)
  H1f) Stații pentru oxigen, aer comprimat, alte fluide medicinale
  H1g) Centrală telefonică
  H1h) Stații pentru comunicare internă (TV cu circuit închis, căutare de persoane, radioficare)
  H1i) Stații de pompare și tratare efluenți
  H1j) Stații tehnice pentru mașini ascensoare
  H1k) Stații tehnice aferente unor echipamente medicale
  H1l) Alte stații tehnice aferente instalațiilor (puncte de distribuție, camere tablouri electrice, galerii de vizitare etc.)

  H2. Dispecerate pentru supraveghere, control și avertizare asupra funcționării echipamentelor și instalațiilor (după caz)
  H3. Serviciu de întreținere și service aparatură (ateliere)
  H4. Depozite diverse
  H5. Stație de colectare și tratare a deșeurilor solide
  H6. Garaje
  H7. Control poartă


  Articolul 2
  (1) Organizarea spațial-funcțională a spitalelor în ansamblu, precum și cea a fiecăruia dintre sectoarele și compartimentele componente se fac ținându-se seama de:
  a) categoriile de utilizatori;
  b) specificul activităților;
  c) condiționări tehnologice impuse de aparatura medicală și echipamentele (instalațiile) utilizate; și
  d) criterii de igienă și asepsie.
  (2) Atât la proiectarea, cât și la amenajarea spitalului se recomandă aplicarea simultană a criteriilor de organizare spațial-funcțională, ceea ce conduce la un model general de zonare, model valid atât la spitalele generale, cât și la unele spitale de specialitate, după cum urmează:– zona "curată" din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: cu compartimente adresate numai pacienților spitalizați, cu cerințe severe privind igiena și asepsia, recomandabil a fi amplasate departe de circulația principală a spitalului, include:
  a) blocul operator, serviciul ATI, blocul de nașteri, sterilizarea centralizată;
  b) secțiile medicale cu paturi;
  – zona "murdară" (sau cu subzone "murdare") din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât constituie zona de interfață a spitalului în relația cu serviciile tehnice și de prestații ale localității, cu unitățile furnizoare de materiale și produse, cu diverse rețele edilitare. Această zonă cuprinde compartimente strict separate de zonele cu cerințe de asepsie, închise accesului pacienților și altor categorii de personal în afara celui propriu, amplasate uzual la demisolul (parterul) clădirilor spitalicești, precum și în construcții anexe izolate, și include următoarele:
  a) unele servicii tehnico-medicale (prosectură, farmacie);
  b) zona gospodărească;
  c) servicii tehnice;
  – zona "neutră" din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât reprezintă interfața spitalului, pe componenta medicală, în relația cu pacienții, aparținătorii și vizitatorii și are deschidere directă spre căile de circulație auto și pietonale din zona publică a incintei spitalicești. Compartimentele încadrate în această zonă se recomandă a fi amplasate la parter sau mezanin și includ:
  a) serviciul de urgență;
  b) structura de spitalizare de zi;
  (la 07-10-2016, sintagma: secția de spitalizare de o zi a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 07 octombrie 2016 )

  c) ambulatoriul spitalului;
  d) serviciul de primire - internări și externări;
  – zona "intermediară" din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: compartimentele grupate în această zonă ocupă poziții intermediare în ierarhia bazată pe condiții igienico-sanitare, cu precizarea că zona laboratoarelor și zona administrației sunt segregate accesului pacienților sau aparținătorilor, cu excepția spațiilor de relații (punctul de recoltare și, respectiv, secretariatul), și se vor amplasa periferic față de zonele de circulație principale ale acestor utilizatori. Zona neutră include următoarele compartimente și servicii:
  a) laboratoarele;
  b) serviciul centralizat și unitățile de explorări funcționale;
  c) serviciul centralizat și unitățile de roentgendiagnostic;
  d) administrația și serviciile anexe pentru personal.