ORDIN nr. 133 din 8 decembrie 2005
privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.157 din 21 decembrie 2005  Văzând Referatul de aprobare nr. 36.111 din 29 noiembrie 2005, întocmit de Direcţia de integrare europeană şi relaţii internaţionale din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileşte cerinţele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2002/1003 care stabileşte cerinţele minime pentru studiul genotipurilor de proteine prionice la rasele de ovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 349 din 24 decembrie 2002, p. 105.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Ion Agafiţei
  Bucureşti, 8 decembrie 2005.
  Nr. 133.


  Anexă

  NORMA 08/12/2005