HOTĂRÂRE nr. 31 din 29 iunie 2009
privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 2 iulie 2009  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională, denumită în continuare Comisie.


  Articolul 2

  (1) Comisia se compune din 15 membri.
  (2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, un vicepreşedinte şi 2 secretari.
  (3) Componenţa nominală a Comisiei şi a biroului său este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (4) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.


  Articolul 3

  (1) În interesul desfăşurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la dezbateri specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul securităţii naţionale, din domeniul academic şi ai societăţii civile.
  (2) Votul în Comisie este deschis.
  (3) Lucrările Comisiei se înregistrează şi se steno-dactilografiază.


  Articolul 4

  Comisia va elabora pachetul de legi privind securitatea naţională în termen de 18 luni de la publicarea prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii Comisiei.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 29 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREŞ
  Bucureşti, 29 iunie 2009.
  Nr. 31.


  Anexa
  COMPONENŢA
  Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi
  Senatului pentru elaborarea pachetului de legi
  privind securitatea naţională
  1. Domnul deputat Florin-Cezar Preda - Grupul parlamentar al PD-L
  2. Domnul deputat Costică Canacheu - Grupul parlamentar al PD-L
  3. Domnul senator Vasile Blaga - Grupul parlamentar al PD-L
  4. Domnul senator Mircea-Marius Banias - Grupul parlamentar al PD-L
  5. Domnul senator Vasile Nistor - Grupul parlamentar al PD-L
  6. Domnul deputat Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al PSD + PC
  7. Domnul deputat Petru Gabriel Vlase - Grupul parlamentar al PSD + PC
  8. Domnul deputat Ion Stan - Grupul parlamentar al PSD + PC
  9. Domnul deputat Marian-Florin Săniuţă - Grupul parlamentar al PSD + PC
  10. Domnul senator Cătălin Voicu - Grupul parlamentar al PSD + PC
  11. Domnul senator Teodor Viorel Meleşcanu - Grupul parlamentar al PNL
  12. Domnul senator Cristian David - Grupul parlamentar al PNL
  13. Domnul deputat Adrian-George Scutaru - Grupul parlamentar al PNL
  14. Domnul senator Verestoy Attila - Grupul parlamentar al UDMR
  15. Domnul deputat Niculae Mircovici - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
  Biroul Comisiei
  Preşedinte - domnul deputat Florin-Cezar Preda
  Vicepreşedinte - domnul deputat Ion Stan
  Secretar - domnul senator Cristian David
  Secretar - domnul senator Verestoy Attila
  -------