ORDIN nr. 140 din 15 noiembrie 2017privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 noiembrie 2017
  Având în vedere prevederile art. IV alin. (7) și art. VI alin. (2) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă situația centralizată a clădirilor în care sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Situația centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție se actualizează anual și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a apariției unor modificări de natură a conduce la reclasificarea acestora.(2) Comisia de evaluare a condițiilor de detenție, în raport cu fiecare clădire care are ca destinație spații de cazare pentru persoanele private de libertate, denumită în continuare Comisia, se desemnează, după cum urmează:
  a) pentru centrele de reținere și arestare preventivă care sunt organizate și funcționează la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, prin dispoziție comună a directorului Direcției medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române;
  b) pentru centrele de reținere și arestare preventivă care sunt organizate și funcționează la nivelul unităților teritoriale de poliție, prin dispoziție comună a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv a inspectorilor-șefi ai inspectoratelor județene de poliție și a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator «Dr. N. Kretzulescu» București, a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator Ploiești sau a directorului centrului medical de diagnostic și tratament ambulator Oradea, după caz, inclusiv pentru centrele medicale județene din structura lor.
  (3) Comisia este compusă din:
  a) adjunctul inspectorului general, al directorului general sau al inspectorului-șef, după caz, ce are în coordonare centrul/ centrele de reținere și arestare preventivă, în calitate de președinte;
  b) șeful structurii cu rol de coordonare a centrelor de reținere și arestare preventivă, prevăzută la art. 234 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  c) șeful structurii cu rol de coordonare, îndrumare și control al centrelor de reținere și arestare preventivă, prevăzută la art. 5 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru siguranța acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, după caz;
  d) șeful centrului de reținere și arestare preventivă;
  e) șeful structurii de logistică;
  f) medicul/medicii desemnat/desemnați prin dispoziția comună prevăzută la alin. (2);
  g) inspectorul de muncă pe linia securității și sănătății în muncă, din cadrul structurilor de resurse umane, în calitate de secretar.
  (4) Comisia inventariază și analizează clădirile în care sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă și întocmește un raport prin care stabilește care dintre acestea sunt sub incidența art. 55^1 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește condițiile necorespunzătoare de detenție. Raportul se avizează de către persoanele prevăzute la alin. (2).(5) În vederea reactualizării anuale, raportul prevăzut la alin. (4), avizat de către persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b), se înaintează Inspectoratului General al Poliției Române, până la data de 20 martie a fiecărui an.(6) Inspectoratul General al Poliției Române, în baza rapoartelor înaintate în condițiile alin. (5), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reactualizare a situației prevăzute la alin. (1) până la data de 5 aprilie a fiecărui an.
  (la 15-05-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 46 din 11 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )


  Articolul 2^1
  (1) În cazul în care, în situația clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate, intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea în sau din categoria clădirilor care asigură condiții corespunzătoare de detenție, Comisia reevaluează situația acestora și întocmește un raport de constatare a modificărilor intervenite și de reclasificare a clădirii analizate, în condițiile prezentului ordin. Raportul avizat de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se înaintează de îndată Inspectoratului General al Poliției Române.(2) Inspectoratul General al Poliței Române, în baza rapoartelor înaintate în condițiile alin. (1), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reclasificare a stadiului clădirilor din punctul de vedere al condițiilor de detenție, până la data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară.
  (la 15-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 46 din 11 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )


  Articolul 3

  Directorul Direcției medicale și directorii centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulator, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române și șefii unităților teritoriale de poliție din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române la nivelul cărora sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.
  (la 15-05-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 46 din 11 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 15 noiembrie 2017.
  Nr. 140.

  Anexă

  SITUAȚIA
  centralizată a clădirilor în care sunt organizate și funcționează
  centre de reținere și arestare preventivă care sunt necorespunzătoare
  din punctul de vedere al condițiilor de detenție


  Nr. crt.

  Centrul de reținere
  și arestare preventivă
  din cadrul

  Condiții corespunzătoare

  Condiții necorespunzătoare

  Criterii de neconformitate
  potrivit art. 55^1 din Legea nr. 254/2013,
  cu modificările și completările
  ulterioare

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  I.P.J. Alba

  Începând cu data de 24.07.2012

  -

  -

  2

  I.P.J. Arad

  Începând cu data de 24.07.2012

  -

  -

  3

  I.P.J. Argeș

  Începând cu data de 01.06.2016

  24.07.2012-31.05.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)

  4

  I.P.J. Bacău

  24.07.2012-31.08.2012;
  01.12.2012-31.01.2013;
  01.03.2013-31.05.2013,
  01.11.2013-31.01.2014;
  01.03.2014-31.08.2014;
  01.10.2014-31.10.2014;
  01.12.2014-31.12.2014;
  01.02.2015-28.02.2015;
  01.05.2015-30.09.2016;
  Începând cu data de 01.01.2017

  01.09.2012-30.11.2012;
  01.02.2013-28.02.2013;
  01.06.2013-31.10.2013;
  01.02.2014-28.02.2014;
  01.09.2014-30.09.2014;
  01.11.2014-30.11.2014;
  01.01.2015-31.01.2015;
  01.03.2015-30.04.2015;
  01.10.2016-31.12.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. a)

  5

  I.P.J. Bihor

  Începând cu data de 01.07.2016

  24.07.2012-30.06.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  6

  I.P.J. Bistrița-Năsăud

  Începând cu data de 01.01.2017

  24.07.2012-31.12.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  7

  I.P.J. Botoșani

  Începând cu data de 01.06.2016

  24.07.2012-31.05.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  8.

  I.P.J. Brașov

  15.11.2017-15.05.2018
  Începând cu data de 16.07.2018

  24.07.2012-14.11.2017
  16.05.2018-15.07.2018

  art. 55^1 alin. (3) lit. b), e) și f)

  9

  I.P.J. Brăila

  24.07 2012-28.02.2015;
  01.04.2015-31.08.2015;
  01.10.2015-31.05.2016;
  Începând cu data de 01.07.2016

  01.03.2015-31.03.2015;
  01.09.2015-30.09.2015;
  01.06.2016-30.06.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. a)

  10

  I.P.J. Buzău

  Începând cu data de 01.12.2016

  24.07.2012-30.11.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)

  11

  I.P.J. Caraș-Severin

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  12

  I.P.J. Călărași

  01.10.2012-31.10.2012;
  01.06.2013-30.06.2013;
  01.08.2013-31.12.2014;
  01.02.2015-31.07.2015;
  01.10.2015-31.10.2015;
  01.01.2016-31.01.2016;
  Începând cu data de 01.04.2016

  24.07.2012-30.09.2012;
  01.11.2012-31.05.2013;
  01.07.2013-31.07.2013;
  01.01.2015-31.01.2015;
  01.08.2015-30.09.2015;
  01.11.2015-31.12.2015;
  01.02.2016-31.03.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. a)

  13

  I.P.J. Cluj

  Începând cu data de 01.01.2016

  24.07.2012-31.12.2015

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)

  14

  I.P.J. Constanța

  Începând cu data de 01.11.2017

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)

  15

  I.P.J. Covasna

  Începând cu data de 24.07.2012

   

   

  16

  I.P.J. Dâmbovița

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. c) și e)

  17

  I.P.J. Dolj

  01.08.2016-30.09.2016;
  01.11.2016-31.12.2016;
  01.06.2017-30.06.2017;
  Începând cu data de 01.08.2017

  24.07.2012-31.07.2016;
  01.10.2016-31.10.2016;
  01.01.2017-31.05.2017;
  01.07.2017-31.07.2017

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)

  18.

  I.P.J. Galați

  Începând cu data de 15.06.2018

  24.07.2012-14.06.2018

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c),e) și f)

  19

  I.P.J. Giurgiu

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)

  20

  I.P.J. Gorj

  Începând cu data de 24.07.2012

  -

  -

  21

  I.P.J. Harghita

  Începând cu data de 24.07.2012

  -

  -

  22

  I.P.J. Hunedoara

  Începând cu data de 01.07.2016

  24.07.2012-30.06.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  23

  I.P.J. Ialomița

  Începând cu data de 01.11.2017

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. e) și f)

  24

  I.P.J. Iași

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și c)

  25.

  I.P.J. Maramureș

  Începând cu data de 8.12.2017

  24.07.2012-07.12.2017

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)

  26

  I.P.J. Mehedinți

  01.07.2013-31.08.2013;
  01.12.2013-31.12.2013;
  01.02.2014-31.03.2014;
  Începând cu data de 01.05.2014

  24.07.2012-30.06.2013;
  01.09.2013-30.11.2013;
  01.01.2014-31.01.2014;
  01.04.2014-30.04.2014

  art. 55^1 alin. (3) lit. a)

  27

  I.P.J. Mureș

  Începând cu data de 01.11.2017

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  28

  I.P.J. Neamț

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și c)

  29

  I.P.J. Olt

  01.08.2012-30.09.2012;
  01.12.2012-28.02.2013;
  01.04.2013-31.10.2013;
  Începând cu data de 01.12.2013

  24.07.2012-31.07.2012;
  01.10.2012-30.11.2012;
  01.03.2013-31.03.2013;
  01.11.2013-30.11.2013

  art. 55^1 alin. (3) lit. a)

  30

  I.P.J. Prahova

   

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)

  31.

  I.P.J. Satu Mare

  Începând cu data de 7.12.2017

  24.07.2012-06.12.2017

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)

  32.

  I.P.J. Sălaj

  Începând cu data de 23.11.2017

  24.07.2012-22.11.2017

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  33

  I.P.J. Sibiu

  Începând cu data de 4.10.2018

  24.07.2012-3.10.2018

  art. 55^1 alin. (3) lit. e)

  34

  I.P.J. Suceava

  24.07.2012-31.07.2012;
  01.11.2012-31.12.2012;
  01.02.2013-30.09.2013;
  01.12.2013-31.08.2016;
  Începând cu data de 01.11.2016

  01.08.2012-31.10.2012;
  01.01.2013-31.01.2013;
  01.10.2013-30.11.2013;
  01.09.2016-31.10.2016

  art. 55^1 alin. (3) lit. a) și b)

  35

  I.P.J. Teleorman

  Începând cu data de 24.07.2012

  -

  -

  36

  I.P.J. Timiș

  Începând cu data de 29.12.2017

  24.07.2012-28.12.2017

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)

  37

  I.P.J. Tulcea

  Începând cu data de 24.07.2012

   

   

  38

  I.P.J. Vaslui

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)

  39

  I.P.J. Vâlcea

  Începând cu data de 24.07.2012

   

   

  40

  I.P.J. Vrancea

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. c)

  41

  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București –
  Centrul de reținere și
  arestare preventivă nr. 1

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  42

  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București –
  Secția Regională de Poliție
  Transporturi - Centrul de
  reținere și arestare
  preventivă nr. 2

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  43

  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București –
  Secția 4 Poliție - Centrul
  de reținere și arestare
  preventivă nr. 3

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  44

  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București –
  Secția 5 Poliție - Centrul
  de reținere și arestare
  preventivă nr. 4

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  45

  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București –
  Secția 6 Poliție - Centrul de
  reținere și arestare
  preventivă nr. 5

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)

  46

  Direcția Generală de Poliție a
  Municipiului București –
  Secția 9 Poliție - Centrul de
  reținere și arestare preventivă
  nr. 6

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)

  47

  Direcția Generală de Poliție a
  Municipiului București – Secția
  12 Poliție - Centrul de
  reținere și arestare preventivă
  nr. 7

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  48

  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București –
  Secția 13 Poliție - Centrul de
  reținere și arestare preventivă
  nr. 8

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)

  49

  Direcția Generală de Poliție a
  Municipiului București – Secția
  15 Poliție - Centrul de reținere
  și arestare preventivă nr. 9

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  50

  Direcția Generală de Poliție a
  Municipiului București - Secția
  19 Poliție - Centrul de reținere
  și arestare preventivă nr. 10

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  51

  Direcția Generală de Poliție a
  Municipiului București –
  Secția 22 Poliție - Centrul
  de reținere și
  arestare preventivă nr. 11

  -

  Începând cu data de 24.07.2012

  art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)

  (la 10-01-2019, Numărul curent 33 din tabel a fost modificat de Art. I din ORDINUL nr. 155 din 28 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2019 )