HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu

  București, 14 iulie 2005.
  Nr. 788.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
  liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din
  România