ORDIN nr. 5.645 din 12 decembrie 2017privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018
  În temeiul prevederilor art. 69 și art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția generală învățământ universitar, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Institutul de Științe ale Educației și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației naționale,
  Kovács Irina Elisabeta,
  secretar de stat

  București, 12 decembrie 2017.
  Nr. 5.645.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar
  pentru anul școlar 2018-2019