LEGE nr. 33 din 11 martie 2008
pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 14 martie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (5) al articolului 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Elevii şi studenţii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3) şi de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NORICA NICOLAI
  Bucureşti, 11 martie 2008.
  Nr. 33.
  ----