LEGE nr. 146 din 5 iulie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 11 iulie 2011
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul I, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. La anexa nr. 2.2 «Cotizații la alte organisme internaționale», la subcapitolul «Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale», după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:
  «12 OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) euro 10.300»"
  2. La articolul I, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul «Institutul Național de Statistică», după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  «2 OCDE - Comitetul de Statistică euro 10.300»"
  3. La articolul II, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 10.100 euro în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru anul 2010, și, respectiv, 10.300 euro pentru anul 2011, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg.(2) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 10.100 euro în vederea participării României ca observator permanent în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, pentru anul 2010, și, respectiv, 10.300 euro pentru anul 2011, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT.


  Articolul II

  Începând cu anul 2012, nivelul cotizațiilor anuale prevăzute în anexa nr. 2.2 subcapitolele "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale" și "Institutul Național de Statistică" din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se va actualiza conform deciziilor OCDE.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 5 iulie 2011.
  Nr. 146.
  __________