LEGE nr. 47 din 4 aprilie 1997
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 8 aprilie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    Articolul UNIC

    Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5 din 31 august 1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996.
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
    ION DIACONESCU
    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
    p. PREŞEDINTELE SENATULUI
    CRISTIAN DUMITRESCU
    ----------------