ORDIN nr. 1.228 din 10 noiembrie 2017privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan"
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017
  Luând în considerare: – Decizia nr. 734 din 23.08.2016 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - S.A. de aprobare a documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Decizia nr. 416 din 28.03.2017 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. de aprobare a actualizării devizului general reactualizat în data de 13.03.2017 și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Decizia nr. 1.240 din 9.11.2017 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.251 din 27.07.2016 de aprobare a Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2016-2025, elaborat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., în care este prevăzut și proiectul „LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan“;– Referatul nr. 252.729 din 9.11.2017 aprobat de conducerea Ministerului Economiei,
  în temeiul art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul economiei emite următorul ordin:

  Articolul I

  Valoarea aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzută în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan“, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 iulie 2017, se modifică și se înlocuiește cu valoarea de 37.906,12 lei.


  Articolul II

  Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcția buget, financiar-contabilitate, Direcția politici industriale, competitivitate și transport energie, Direcția investiții, achiziții publice și servicii interne din cadrul Ministerului Economiei.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon

  București, 10 noiembrie 2017.
  Nr. 1.228.
  -----