LEGE nr. 208 din 27 iunie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 7 octombrie 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul I, punctul 3 se abrogă.2. La articolul I, punctul 4 se abrogă.3. La articolul I, punctul 5 se abrogă.4. La articolul I, punctul 6 se abrogă.5. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 366 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 366
  (1) Veniturilor și cheltuielilor prevăzute la art. 361 și 362 li se aplică prevederile referitoare la bugetele de venituri și cheltuieli ale unor activități, instituite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

  București, 27 iunie 2013.
  Nr. 208.