HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 18 septembrie 2008
privind indexarea unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 2 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu luna octombrie 2008 se indexează cu 7,5% următoarele indemnizaţii:
  a) indemnizaţia lunară neimpozabilă acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, care devine 2,53 lei;
  b) indemnizaţiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare, care devin: 339 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, 254 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a II-a eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, şi 198 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a III-a eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor;
  c) indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Nivelul indexat al indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 1 se utilizează, începând cu luna octombrie 2008, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza actelor normative prevăzute la art. 1.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 18 septembrie 2008.
  Nr. 1.147.
  ----------