HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 30 octombrie 2012
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 6 noiembrie 2012  Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 30 octombrie 2012.
  Nr. 1.058.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în
  administrarea unor unităţi de
  cercetare-dezvoltare agricolă, a căror
  valoare de inventar se modifică în urma efectuării lucrărilor
  de reparaţii/modernizare şi/sau reevaluării, în condiţiile legii
  *Font 9*
  Numărul de iden- tificare atribuit de M.F.P. Codul de clasifi- care Denumirea Valoarea de inventar (lei)
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, C.U.I. 1931643
  112141 8.28.10 Staţie uscare şi condiţionare seminţe de cereale, 6000 t 2.520.704
  112142 8.28.10 Clădire depozitare carburanţi, 150 mp 70.358
  112236 8.28.10 Remiză atelier mecanic, 300 mp 64.001
  112300 8.28.10 Clădire magazie,1800 mp (din care frigorifică 350 mp) 584.403
  112301 8.28.10 Clădire uscător HD, 400 mp 159.202
  112304 8.28.10 Magazie gară, 800 mp, 800 t 177.866
  112305 8.28.10 Clădire calibrare, 450 mp 119.402
  112306 8.28.10 Clădire complex uscare, 400 mp 206.569
  112308 8.29.08 Clădire administrativă 62.058
  112310 8.28.10 Magazie seminţe, 500 mp 88.343
  112312 8.28.13 Atelier mecanic, 750 mp 337.936
  112315 8.28.08 Remiză maşini agricole, 450 mp 162.652
  112318 8.28.13 Centrală termică 2.378.223
  112319 8.28.10 Sediu extensie 42.610
  112321 8.29.08 Clădire administrativă 57.506
  112326 8.28.10 Complex tineret taurin, 700 mp, 120 capete 48.381
  112328 8.28.10 Sediu fermă 37.999
  112329 8.28.12 Clădire cantină 127.922
  112330 8.28.10 Clădire cercetare 78.807
  112331 8.28.12 Locuinţe 26.045
  112332 8.28.12 Locuinţă două apartamente 33.859
  112406 8.28.10 Maternitate + vieri 700 mp, 80 capete 65.078
  112407 8.28.12 Clădire cantină 31.218
  112408 8.28.13 Atelier mecanic, 200 mp 130.007
  112409 8.28.10 Clădire staţie pompare 278.441
  112410 8.27.07 Grajd animale 46.306
  112411 8.27.07 Grajd tineret taurin 68.438
  112412 8.28.10 Clădire staţie repompare 243.389
  112413 8.28.10 Clădire câmp irigaţie 35.029
  112414 8.27.07 Grajd tineret porcin 600 mp, 550 capete 50.072
  112415 8.27.07 Maternitate scroafe 700 mp, 50 boxe 85.079
  112417 8.27.07 Maternitate scroafe 700 mp, 50 boxe 85.079
  112423 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 200 capete 85.079
  112425 8.27.07 Grajd tineret porcin 700 mp, 500 capete 68.902
  112426 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 68.902
  112427 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 200 capete 85.079
  112428 8.28.10 Uscător nou HS, 400 mp 2.653.462
  112429 8.28.04 Hală păsări etaj, 720 mp, 8.000 capete 77.855
  112430 8.28.10 Moară şi magazie furaje, 200 mp 312.771
  112432 8.28.10 Filtru 250 mp 68.691
  112433 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 87.276
  112434 8.27.07 Grajd animale 68.902
  112436 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 68.902
  112438 8.28.12 Locuinţă 31.254
  112439 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 55.122
  112440 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 43.919
  112590 8.27.07 Grajd vaci 150 capete, 700 mp 50.428
  112591 8.28.10 Staţie de condiţionare seminţe hibride de porumb, capacitate 7.000 t, suprafaţă desfăşurată 5.000 mp 6.258.165
  112592 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 500 capete 56.719
  112593 8.28.10 Sediu fermă 92.338
  112594 8.28.12 Grup social 26.599
  112595 8.28.10 Sistem irigaţii amenajări cercetare 192.785
  112596 8.28.10 Staţie radiobiologie, 300 mp 534.783
  112597 8.28.10 Clădire birou 19.118
  112598 8.27.07 Grajd vaci 48.445
  112599 8.28.10 Uscător solar 415.852
  112600 8.28.12 Casă de locuit 18.314
  112601 8.27.06 Sere cercetare, 3.000 mp 376.738
  112602 8.28.10 Spaţiu comercial - parter 109.143
  112603 8.28.10 Cabană vie 55.546
  112604 8.28.12 Clădire club 65.359
  112606 8.28.10 Birou şi grup social 64.316
  112608 8.28.10 Amenajări orezărie 783.680
  112610 8.28.10 Construcţii hidrotehnice 532.902
  112613 8.28.10 Amenajare sistem irigaţii 177.084
  112614 8.28.10 Sediu fermă 49.265
  112615 8.28.10 Sistem irigaţii modernizare 29.514
  112616 8.28.10 Sistem irigaţii 118.056
  112617 8.28.10 Amenajare sistem irigaţii 147.570
  112618 8.28.10 Sistem irigaţii 177.084
  112619 8.28.12 Club, 200 mp 178.657
  112620 8.29.08 Sediul central P+1, 1.750 mp 2.622.668
  112621 8.28.10 Construcţie sere climatizare 559.910
  112622 8.28.10 Pavilioane cercetare I, II, IV 5.319.064
  112623 8.28.12 Clădire cantină 150.936
  2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, C.U.I. 202077
  101722 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 79.722
  101729 8.27.07 Adăpost pentru porcine 27.845
  101732 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 110.000
  101736 8.28.04 Hală de stoarcere a strugurilor 150.000
  101738 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 96.630
  101746 8.28.10 Construcţie uscător ştiuleţi porumb 40.190
  101764 8.28.10 Magazie pentru cereale 1.022.699
  101769 8.28.10 Staţie de uscare, condiţionare a seminţelor 3.288.886
  101808 8.28.03 Clădire pentru laborator cercetare 220.000
  3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, C.U.I. 9179830
  117139 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 1 243.000
  117145 8.28.10 Sediu fermă producere seminţe Lovrin, casa cu nr. 775 25.300
  117147 8.27.07 Grajd 100 cai 7.200
  117149 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 48.200
  117151 8.28.10 Clădire atelier 21.600
  117155 8.27.07 Grajd vaci nr. 1 120.400
  117157 8.27.07 Grajd vaci nr. 2 120.400
  117163 8.27.07 Grajd vaci nr. 3 120.400
  117164 8.28.10 Uscător porumb ştiuleţi 48.200
  117171 8.28.10 Magazie cereale 50 vagoane nr. 1 55.200
  117176 8.28.10 Cabină grup electrogen 11.100
  117178 8.28.10 Filtru sanitar fermă bovine 44.000
  117186 8.28.10 Lăptărie 14.900
  117187 8.28.10 Vilă birouri şi laboratoare 64.800
  117191 8.28.10 Micro FNC 119.600
  117195 8.28.03 Laborator mecanic 163.800
  117202 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 143.000
  117206 8.28.12 Cantină casa cu nr. 165 115.300
  117207 8.29.08 Pavilion administrativ şi laboratoare de cercetare 620.000
  117209 8.28.10 Staţie condiţionat seminţe cu magazie pentru seminţe 2.394.000
  117213 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 143.000
  117217 8.28.10 Castel de apă cu puţ forat 38.000
  117220 8.28.10 Magazie ambalaje 10.700
  117223 8.28.10 Magazie cercetare 48.600
  117229 8.28.10 Magazie cercetare 93.000
  117230 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 2 97.400
  117233 8.28.10 Adăpost meteo 4.100
  117235 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 202.000
  4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, C.U.I 2375759
  115866 8.28.03 Pavilion laboratoare 39.874
  115875 8.29.08 Sediu administrativ 10.792
  115881 8.28.13 Atelier mecanic 119.623
  5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti, C.U.I. 3110660
  115839 8.28.12 Bloc locuinţe, 33 apartamente 92.028
  115871 8.28.10 Staţie de condiţionare seminţe - 600 tone/an 524.778
  6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, C.U.I. 2240280
  114728 8.28.10 Clădire cu 4 încăperi 1.160
  114792 8.28.10 Sistem irigaţii cultură câmp 67.055
  114793 8.28.10 Platformă 661
  114794 8.28.08 Remiză maşini-unelte 2.005
  114795 8.28.03 Clădire cu laboratoare 21.771
  114801 8.28.10 Centrală telefonică cu grup sanitar 2.362
  114802 8.28.12 Clădire cantină 13.938
  114920 8.28.10 Clădire 100.014
  114921 8.28.12 Clădire cu un apartament pentru oaspeţi 8.164
  114923 8.29.08 Clădire administrativă 10.015
  114928 8.28.10 Atelier gospodăresc 197.132
  114931 8.28.10 Punct însămânţări artificiale 14.404
  114932 8.28.10 Clădire birou, magazie piese, fierărie 19.910
  114935 8.28.03 Clădire laborator 6.722
  114937 8.28.10 Clădire magazie 1.032
  114939 8.28.13 Magazie materiale 1.106
  114963 8.27.07 Saivan pentru oi 2.806
  114972 8.28.10 Clădire birouri 9.965
  114975 8.28.12 Clădire dormitor 37.361
  114978 8.28.12 Clădire dormitor 5.000
  114983 8.28.12 Clădire cantină 10.000
  114989 8.28.10 Magazie cereale 44.421
  114990 8.27.07 Saivan pentru oi 1.140
  114993 8.28.12 Clădire dormitor 37.964
  114996 8.28.10 Sistem desecare 14.457
  114997 8.28.10 Atelier gospodăresc 3.194
  114999 8.28.10 Sistem irigaţii cultură câmp 79.530
  115001 8.28.10 Sistem desecare 29.301
  115005 8.28.10 Platformă uscat seminţe 3.527
  115011 8.28.10 Magazie uscat seminţe 40.197
  115039 8.28.10 Clădire cărămidă 9.080
  115042 8.28.10 Construcţie castel apă 5.132
  115049 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 26.777
  115054 8.28.10 Sistem desecare 15.308
  115056 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 9.762
  115061 8.28.10 Atelier gospodăresc 11.084
  115062 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 26.777
  115064 8.27.07 Saivan pentru oi 1.116
  115067 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 16.941
  115071 8.27.07 Grajd animale 10.444
  115073 8.27.07 Grajd animale 13.644
  115077 8.28.13 Atelier mecanic 17.780
  115080 8.28.10 Pavilion laboratoare 99.194
  115083 8.28.10 Uscător porumb 108.161
  115087 8.28.10 Staţie calibrat porumb 199.888
  115091 8.27.03 Siloz turn 252.485
  115105 8.28.10 Platformă acoperită pentru depozitat şi condiţionat seminţe 29.696
  115107 8.28.13 Magazie 9.980
  115110 8.28.10 Magazie pentru saci 10.751
  115112 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 8.953
  115115 8.28.12 Clădire dormitor 14.120
  115227 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 10.917
  115231 8.28.10 Magazie cereale şi materiale 22.533
  115235 8.28.08 Remiză garaj auto 21.507
  115237 8.28.10 Decantor 394
  115240 8.28.10 Orezărie 14.404
  115242 8.28.10 Remiză magazie grajd 10.917
  115245 8.28.03 Clădire laborator 26.975
  115247 8.28.10 Drenaj 22.160
  115309 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 28.264
  115311 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 15.908
  115314 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 40.320
  115318 8.28.10 Magazie furaje 62.063
  115321 8.28.10 Platformă uscat seminţe 10.399
  115324 8.27.07 Adăpost animale 5.002
  115328 8.27.07 Grajd taurine 100 capete 19.196
  115331 8.27.07 Grajd 100 capete 28.413
  115334 8.27.07 Grajd 100 capete 5.631
  115336 8.27.07 Adăpost animale 15.120
  115339 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 45.205
  115345 8.27.07 Adăpost animale 2.575
  115348 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 30.839
  115376 8.27.07 Grajd taurine 114 capete 46.300
  115380 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 40.737
  115381 8.27.07 Grajd vaci, stabulaţie liberă 43.588
  115396 8.27.07 Grajd animale maternitate 39.959
  115399 8.27.07 Grajd animale, extindere, grajd tineret 7.115
  115403 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 45.093
  115407 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 80.301
  115409 8.28.12 Bloc cu două apartamente 22.860
  115412 8.28.12 Bloc cu două apartamente 27.622
  115415 8.28.12 Bloc cu două apartamente 23.971
  115418 8.28.12 Bloc cu două apartamente 23.336
  115424 8.28.12 Bloc cu 6 apartamente 72.020
  115428 8.27.07 Adăpost animale 10.800
  115430 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 59.482
  115433 8.27.07 Grajd creşă viţei 40.810
  115436 8.28.13 Anexe gospodăreşti 12.324
  115440 8.27.03 Construcţie siloz de suprafaţă 12.161
  115455 8.28.10 Magazie unelte 8.211
  115462 8.28.10 Construcţie pentru îngrăşătorie miei 490
  115468 8.28.10 Filtru sanitar + punct colectare lapte 74.851
  115471 8.27.07 Adăpost animale 2.569
  115475 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 59.482
  115478 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 24.456
  115481 8.28.10 Magazie pesticide 22.452
  115483 8.27.07 Grajd animale 3.539
  115486 8.28.10 Magazie furaje 4.403
  115488 8.28.10 Casă tip "Anca" 5.001
  115499 8.28.10 Clădire birouri 12.083
  115536 8.28.13 Magazie materiale 6.794
  115539 8.27.07 Adăpost animale 4.676
  115543 8.28.12 Clădire dormitor 8.893
  115546 8.28.12 Clădire dormitor 13.111
  7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, C.U.I. 3078896
  116772 8.28.13 Atelier mecanic 98.501
  116790 8.28.10 Staţie condiţionare seminţe 283.117
  116796 8.28.10 Staţie primire porumb 940.171
  116805 8.28.10 Platformă uscat seminţe 39.593
  116809 8.28.13 Atelier mecanic 12.431
  116818 8.28.03 Clădire laborator 87.201
  116821 8.28.10 Remiză utilaje 9.704
  116841 8.29.08 Sediu administrativ 138.784
  116869 8.28.10 Cabine spaţiale-birouri 8.113
  116873 8.28.10 Centru prelucrare lapte 189.891
  116877 8.28.10 Platformă uscat seminţe 55.711
  116883 8.28.10 Platformă uscat seminţe 64.554
  116905 8.28.10 Vestiar personal 23
  116920 8.28.10 Clădire atelier 11.575
  116929 8.28.10 Magazie moară 40.738
  116934 8.27.07 Grajd vaci 112.501
  116937 8.27.07 Grajd maternitate 211.771
  116943 8.27.03 Silozuri nutreţ 50.261
  116952 8.28.10 Clădire cramă 36.084
  8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, C.U.I. 2008426
  113185 8.28.10 Magazie uscat seminţe cu pereţi din beton 18.980
  113280 8.28.08 Remiză maşini agricole 11.370
  113298 8.28.10 Platformă gunoi din beton 1.482
  113432 8.28.08 Remiză pentru tractoare şi combine 10.441
  113535 8.28.10 Corp legătură staţie calibrare 4.523
  113550 8.28.10 Staţie calibrare porumb 56.610
  113563 8.28.10 Magazie porumb export Gara CFR Secuieni 2.060
  113576 8.28.10 Magazie depozit furaje concentrate porci 12.518
  113580 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 2.048
  113584 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 3.298
  113589 8.28.10 Castel apă 100 mc sector porcin 1.370
  113598 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 1.116 mp 9.963
  113604 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 8.531
  113679 8.28.10 Secţie pasteurizat lapte 12.797
  113744 8.28.10 Bucătărie furajeră taurine 4.740
  114046 8.28.12 Cantină 100 locuri 1.450
  114053 8.28.10 Atelier fierărie 2.824
  114056 8.28.12 Dormitor muncitori nr. 2 1.708
  114057 8.29.08 Pavilion administrativ 1.390
  121397 8.27.07 Grajd porci 750
  9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, C.U.I. 3221146
  116527 8.28.12 Clădire de locuit 193
  116532 8.28.12 Dormitor comun 3.982
  116538 8.28.12 Dormitor comun 46.308
  116546 8.28.10 Magazie cereale 1.261
  116583 8.28.12 Clădire locuit şi atelier 55
  116584 8.28.12 Dormitor şi remiză unelte 15.672
  116602 8.28.12 Clădire locuit Piriu 44
  116606 8.28.10 Magazie cereale 30 vagoane 795
  116609 8.28.12 Clădire cantină Iţcani 172
  116612 8.28.12 Clădire cantină Suceava 98.671
  116615 8.28.08 Garaj pentru maşini 613
  116619 8.28.10 Cabină dezinfecţie 30
  116620 8.28.12 Clădire locuinţă Livada 8
  116626 8.28.10 Magazie pentru cereale 2.859
  116630 8.28.13 Magazie materiale 725
  116632 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 3.072
  116635 8.28.10 Clădire pentru tratarea condiţion. 2.442.671
  116638 8.28.13 Magazie materiale 89
  116640 8.28.13 Magazie materiale 89
  116645 8.28.10 Magazie cereale 752
  116649 8.28.10 Magazie pentru seminţe 2.426
  116651 8.28.12 Dormitor pentru muncitori 39.852
  116652 8.28.10 Magazie pentru cereale 2.855
  116654 8.28.10 Magazie cereale 2.427
  116655 8.28.10 Magazie pentru cereale, anexe 1.547
  116656 8.28.13 Magazie materiale 8
  116673 8.28.10 Magazie cereale 2.506
  116680 8.28.10 Magazie cereale 26
  116688 8.28.12 Grup social 12.454
  116696 8.28.10 Răsadniţe pentru seminceri cartofi 646
  116702 8.28.10 Depozit cartofi 224.479
  116715 8.28.03 Clădire laborator 211.277
  116721 8.27.03 Siloz pentru îngropat nutreţ 377
  116724 8.27.03 Siloz îngropat nutreţ 2.595
  116728 8.28.10 Rampă descoperit pentru spălare 69
  116731 8.28.10 Desecare şi drenaj 54
  116735 8.28.13 Magazie pentru materiale 2.511
  116740 8.29.08 Pavilion administrativ, centru 292.948
  116745 8.27.03 Siloz îngropat 33.781
  116748 8.27.06 Casă de vegetaţie 5.922
  116755 8.28.10 Gheretă portar 5.220
  116760 8.28.10 Clădire staţie meteo 10.633
  116763 8.28.03 Clădire administrativă laborator 35
  116769 8.29.08 Clădire administrativă 11
  116775 8.29.08 Clădire administrativă 51.049
  116779 8.29.08 Clădire administrativă 36.760
  116785 8.28.10 Castel pentru apă 4.766
  116789 8.28.13 Magazie pentru materiale 2.148
  116794 8.28.13 Magazie pentru materiale 4
  116803 8.28.10 Platformă pentru maşini 564
  116806 8.28.10 Staţie alimentat carburanţi 1.129
  116813 8.28.13 Magazie materiale 72
  116819 8.28.10 Atelier mecanic gospodăresc 117
  116824 8.28.10 Depozit pentru cartofi 144.808
  116829 8.28.10 Atelier gospodăresc 8.520
  116832 8.28.10 Punct termic Suceava 4.367
  116836 8.28.10 Castel de apă 1.808
  116838 8.28.13 Depozit de carburanţi 46
  116850 8.28.10 Staţie pentru alimentare cu carburanţi 1.229
  117327 8.28.10 Rezervor beton armat 18.608
  117329 8.28.10 Rezervor beton armat (casa) 5.836
  117331 8.28.10 Siloz turn pentru nutreţ 641
  117334 8.28.10 Bucătărie furaje 71.168
  117335 8.28.13 Magazie pentru materiale 1.484
  117336 8.28.08 Şopron autovehicule 7
  117337 8.27.07 Grajd maternitate 6.543
  117338 8.28.13 Şopron seminţe + grajd + atelier mecanic 162
  117339 8.28.08 Garaj maşini agricole 462
  117340 8.27.07 Grajd creşă viţei 4.607
  117342 8.27.07 Grajd viţei nr. 3 2.037
  117344 8.27.07 Grajd tineret nr. 4 835
  117345 8.27.07 Grajd tineret nr. 5 33.781
  117346 8.27.07 Grajd vaci nr. 6 129.051
  117347 8.27.07 Grajd vaci nr. 7 131.977
  117348 8.27.07 Grajd tineret nr. 8 112.678
  117349 8.27.07 Grajd vaci nr. 9 128.599
  117350 8.27.07 Grajd vaci nr. 10 103.843
  117351 8.27.07 Grajd tineret nr. 11 94.180
  117352 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 12 109.553
  117353 8.27.07 Grajd tineret nr. 13 122.429
  117354 8.28.10 Pavilion ştiinţific 8.325
  117355 8.27.07 Grajd cai nr. 15 1.172
  117356 8.28.10 Filtru sanitar 36.121
  117358 8.28.03 Laborator mecanizare-atelier 25.365
  117360 8.28.10 Pavilion veterinar 37.589
  117363 8.28.10 Pavilion ştiinţific 506.399
  117367 8.28.10 Şopron selectat seminţe 2.145
  117369 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 3.504
  117372 8.28.03 Laborator pentru lactate 106.209
  117373 8.28.10 Clădire pentru staţie de pompare a apei 6.129
  117377 8.27.07 Grajd animale de muncă pentru 50 1.355
  10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, C.U.I. 4230770
  116314 8.29.08 Clădire administrativă 568.885
  116454 8.28.03 Laborator de cercetare 1.194.526
  11. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, C.U.I. 2281069
  115637 8.28.10 Depozit păstrare cartofi 4.487
  115643 8.28.10 Sediu fermă nr. 5 + anexe 36.912
  115647 8.29.08 Pavilion central 184.716
  115651 8.28.10 Sediu fermă 1 + anexe 45.259
  115656 8.28.10 Sediu fermă 2 + anexe 46.812
  115660 8.28.10 Sediu fermă 3 + anexe 43.466
  115668 8.28.06 Staţie sortare, condiţionare cartof 29.888
  115673 8.28.10 Atelier mecanic + garaje auto 10.667
  115678 8.28.10 Sediu fermă nr. 6 + anexe 27.525
  115682 8.28.10 Sediu fermă nr. 4 + anexe 44.109
  115688 8.28.10 Atelier mecanic Amărăşti 4.042
  115703 8.28.10 Sediu fermă 2 3.372
  115706 8.27.06 Casă vegetaţie 10.271
  115708 8.28.10 Punct sprijin cercetare 3.935
  115714 8.28.10 Casă sediu fermă 119
  115795 8.28.10 Cabină poartă 44
  115806 8.28.13 Centrală termică 46.594
  115811 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 3.899
  115820 8.28.10 Platformă seminţe 3.789
  115824 8.28.10 Pavilion central 78.735
  115835 8.28.10 Sediu fermă 4 8.278
  115841 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 20.426
  115847 8.28.10 Sediu fermă 5 2.888
  121413 8.28.10 Remiză 7.879
  121414 8.28.10 Castel apă 7.803
  121415 8.28.13 Magazie 8.494
  121416 8.28.10 Magazie seminţe 1.885
  121417 8.28.10 Magazie cereale 9.254
  121418 8.27.06 Seră 8.911
  12. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, C.U.I. 2806673
  117066 8.28.03 Pavilion laborator 361.300
  117083 8.28.13 Atelier mecanic 70.700
  117085 8.28.12 Cantină 24.100
  117090 8.28.10 Magazie insectofungicide 33.200
  117105 8.28.13 Depozit carburanţi 32.000
  117106 8.28.13 Magazie materiale 121.400
  13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara, C.U.I. 7394328
  117102 8.29.06 Magazie cercetare 108.122
  117110 8.29.06 Atelier mecanic 697.773
  117111 8.29.06 Magazie seminţe 489.078
  117114 8.29.06 Magazie îngrăşăminte 404.182
  117115 8.29.06 Şopron multifuncţional 367.601
  117118 8.29.06 Laborator cercetare 1.258.510
  117121 8.29.06 Drum şi platforme betonate 505.801
  117122 8.29.06 Clădire centrală termică 166.134
  117123 8.29.06 Sală de şedinţe 29.499
  117126 8.29.06 Bloc locuinţe 1 apartament 59.008
  117128 8.29.06 Sere cu anexe 30.041
  121444 8.29.06 Drum acces 960.429
  144890 8.29.06 Alimentare cu energie electrică 86.944
  144891 8.29.06 Reţele canalizare 74.852
  144892 8.29.06 Alimentare cu apă 135.565
  14. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, C.U.I. 1103349
  104715 8.28.10 Clădire trafo 14.500
  104720 8.28.10 Staţie pompare 1.180
  104742 8.28.10 Clădire pod basculă 34.870
  104750 8.28.10 Clădire instalaţie sortare 31.800
  104784 8.28.13 Clădire centrală termică 13.300
  104855 8.28.03 Clădire laborator cercetare 1.453.965
  104861 8.28.10 Atelier de reparaţii 43.630
  104875 8.28.10 Depozit cartofi 75.398
  104876 8.28.10 Clădire trafo 3.600
  104900 8.28.10 Depozit cartofi 217.900
  104926 8.28.10 Remiză PSI 1.180
  104934 8.28.10 Depozit cartofi 8.770
  104973 8.28.10 Depozit cartofi 598.460
  104974 8.28.10 Magazie mixtă 2.140
  104975 8.28.10 Magazie mixtă 2.140
  104977 8.28.10 Clădire instalaţie sortare 29.060
  104978 8.28.10 Depozit cartofi 17.440
  104981 8.28.10 Depozit cartofi 165.640
  104982 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 14.480
  104984 8.28.04 Hală curci 26.100
  104985 8.28.04 Hală curci 26.100
  104986 8.28.04 Hală curci 26.100
  104988 8.28.04 Hală curci 26.100
  104989 8.27.07 Grajd vaci 61.400
  104991 8.28.10 Corp clădire 89.150
  105026 8.28.10 Depozit carburanţi 1.450
  105038 8.28.12 Clădire cantină 7.240
  15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, C.U.I. 557681
  102098 8.28.13 Atelier mecanic 73.962
  102105 8.28.13 Magazie materiale unelte 45.791
  102111 8.29.08 Sediul administrativ 158.016
  102121 8.28.03 Laborator 71.773
  102122 8.27.07 Grajd pentru vaci transformat în depozit de cartof pentru cercetare 85.538
  16. Institutul Naţional pentru de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti-Argeş, C.U.I. 2522213
  116387 8.28.10 Răsadniţă înmulţitor 23.485
  116430 8.28.10 Şopron zid cărămidă, acoperit cu tablă 11.812
  116467 8.28.12 Dormitor zid cărămidă 11.739
  116589 8.28.12 Bloc nefamilişti 2.182.000
  116600 8.28.13 Atelier mecanic 12.842
  116603 8.28.12 Cantină din cărămidă 100.613
  116607 8.28.13 Magazie materiale 36.221
  116618 8.28.13 Clădire sediu legumicultură 12.104
  116631 8.28.10 Şopron pentru îngrăşăminte 8.095
  116689 8.28.13 Depozit carburanţi gară 1.986
  116716 8.28.10 Clădire Fitotron 2.169.871
  116759 8.28.10 Izolator material săditor 3.716
  116766 8.28.10 Izolator material săditor 3.716
  116767 8.28.10 Seră legumicolă 158.370
  116781 8.28.10 Atelier forjă şi sudură 34.423
  116797 8.28.03 Laborator staţie vinificaţie 1.353.697
  116866 8.28.12 Locuinţă comună dormitor 189.174
  116876 8.28.10 Magazie corp A depozitare şi stabilizare (produse finite) 55.102
  116903 8.28.10 Clădiri şi hale staţie vinificaţie 3.116.696
  116904 8.28.10 Clădire atelier mecanic, montaj general 157.122
  116912 8.28.10 Magazie corp B depozitare şi stabilizare vin (produse finite) 55.102
  116921 8.28.13 Atelier construcţii mecanice 42.798
  116935 8.28.10 Magazie depozitare piese şi materiale 46.927
  116955 8.28.13 Baracă metalică, parter, cărămidă 177.409
  117063 8.28.13 Baracă metalică, parter, cărămidă + etaj 173.240
  117068 8.28.13 Baracă metalică cu parter din înlocuitor 60.000
  17. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - "Horting", C.U.I. 11054758
  117264 8.28.06 Casă poartă 7.427
  117267 8.28.06 Staţie-pilot Berceni 472.596
  117269 8.28.06 Corp laboratoare 111.838
  117272 8.28.06 Staţie pilot depozit produse finite 60.765
  117287 8.28.06 Laborator uzinal 68.450
  117289 8.28.06 Magazie materiale 42.825
  121290 8.28.06 Platformă paie 29.135
  121291 8.28.06 Platformă bălegar 16.015
  121293 8.28.06 Drum 17.896
  18. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, C.U.I. 259349
  116337 8.28.10 Corp dependinţe, corp C 623.502
  116344 8.28.03 Laborator-agrochimie corp B 64.947
  116348 8.28.10 Clădire anexă 167.574
  116353 8.29.08 Clădire principală 4.259.903
  19. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, C.U.I. 18460320
  153219 8.28.03 Laborator zonal 805.270
  153220 8.28.03 Laborator cercetare 537.796
  153221 8.28.03 Laborator produse alimentare 163.920
  153222 8.28.10 Biobază cercetare 177.752
  153223 8.28.10 Sediu staţiune Cisnădie 494.275
  153224 8.29.08 Sediu staţiune 542.891
  20. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra, C.U.I. 3616960
  116083 8.28.10 Complex construcţii pentru produs ciuperci şi miceliu Mogoşoaia 104.400
  116085 8.27.06 Sere reci 241.400
  116088 8.28.10 Castel apă 34.500
  116096 8.28.10 Clădire posttransformare 88.900
  116098 8.28.10 Camere climatice 1.200
  116103 8.28.10 Spaţiu sortare şi uscare seminţe 27.300
  116107 8.28.10 Sedii fermă 77.000
  116108 8.28.10 Şoproane utilaje ferme 119.500
  116117 8.28.10 Secţie condiţionat seminţe 327.700
  116118 8.27.06 Sere cercetare 242.300
  116119 8.28.03 Laborator sere cercetare 76.800
  116121 8.28.10 Secţie pastă tomate 57.200
  116124 8.28.13 Magazie materiale 34.700
  116128 8.28.13 Centrală termică, atelier mecanic 344.600
  116133 8.28.03 Fitotron (laboratoare, sere laborator) 863.900
  116137 8.29.08 Sediu central (laboratoare, sală conferinţe, bibliotecă, birouri etc.) 481.100
  116140 8.28.10 Secţie fabricaţie conserve 283.300
  21. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău, C.U.I. 2813344
  114704 8.27.06 Seră legumicolă 226.453
  114708 8.28.12 Grup sanitar 19.940
  114724 8.29.08 Clădire administrativă 32.356
  22. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, C.U.I. 2996349
  115769 8.28.12 Cantină cu modernizare 979.925
  115776 8.28.10 Complex vinificaţie 5.172.733
  115783 8.28.10 Clădire Matac 8.928
  115788 8.28.03 Clădire lab. cu instal. frig. 2.041.940
  115846 8.28.10 Corp M 16.797.946
  115932 8.28.10 Pavilion subproduse 216.409
  115937 8.28.10 Construcţii (fundaţii) instalaţii electrice 123.588
  115954 8.28.10 Atelier producţie 77.347
  115963 8.28.10 Construcţie blaze 7.865
  115971 8.28.10 Corp A 3 4.096.445
  115977 8.28.04 Hală prelucrare 1.003.193
  115991 8.28.10 Şopron vinificaţie (Rotto) 182.302
  115997 8.28.10 Staţie îmbuteliere 550.907
  116023 8.28.12 Dormitor Negoiescu 114.327
  116074 8.28.10 Rezervor apă liceu 399
  116080 8.28.10 Drumuri şi platforme 94.818
  116082 8.28.10 Depozit sticle pline 75.513
  116087 8.28.10 Clădire climatizare sticle 10.553
  116100 8.28.03 Clădiri ap. lab. 843.598
  116109 8.28.03 Clădire lab. 1.751.138
  116303 8.28.10 Castel apă potabilă 15.044
  116313 8.28.10 Secţie termoclimatică 147.859
  116363 8.28.04 Hală îmbuteliere 802.942
  116388 8.28.12 Dormitor Chiţorani F1 763.211
  116404 8.28.12 Dormitor Chiţorani F1 515.256
  116413 8.28.12 Dormitor comun F5 14.196
  116450 8.28.12 Dormitor mare F4 590.944
  116457 8.28.12 Dormitor M (sediu) F2 178.228
  116463 8.28.12 Spaţii cazare nefamilişti 70.389
  121323 8.28.10 Clădire spaţiu comercial 170.886
  121325 8.28.13 Clădire centrală termică 1.980
  23. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş, C.U.I. 3026722
  116513 8.28.12 Dormitor comun 108.591
  116520 8.28.12 Dormitor comun 193.604
  116534 8.28.08 Magazie + grajd 2.949
  116559 8.29.08 Clădire administrativă 18.584
  116564 8.29.08 Grup sanitar 1.385
  116579 8.28.10 Complex de altoit şi forţat 1.597.976
  116666 8.28.10 Microfermă 282.116
  116670 8.28.12 Cămin nefamilişti 196.500
  116671 8.28.10 Depozit pesticide 224.754
  116674 8.28.10 Depozit îngrăşăminte chimice 33.892
  116694 8.28.13 Clădire centrală termică 45.000
  116697 8.28.10 Pivniţă vin, vinotecă 2.186
  116701 8.28.10 Clădire complex vinicol 750.000
  116706 8.28.10 Clădire muzeu 319.475
  116714 8.28.10 Sere înmulţitor cu casă de vegetaţie 45.601
  116734 8.29.08 Clădire SPCPVV 532.500
  116738 8.28.12 Cămin nefamilişti 134.973
  24. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru, C.U.I. 1652029
  108470 8.28.06 Corp depozit budane 33.282
  108474 8.28.06 Clădire anexă 2.190
  108475 8.28.06 Corp depozit inox 32.851
  108477 8.28.06 Locuinţă nefamilişti 73.055
  108478 8.28.06 Clădire cantină 10.954
  108480 8.28.06 Corp vinificaţie clădire, ROTO-uri 17.798
  108481 8.28.06 Corp microvinificaţie 40.921
  108482 8.28.06 Clădire principală 74.151
  108483 8.28.06 Corp recepţie 11.378
  108484 8.28.06 Sediu fermă cu anexă 3.287
  108485 8.28.06 Dormitor nefamilişti 70.133
  108486 8.28.06 Locuinţă nefamilişti 3.827
  25. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi, C.U.I. 3418718
  116343 8.28.10 Clădire viticolă combinat 300.922
  116347 8.28.03 Laborator central 1.071.777
  116379 8.28.10 Clădire viticolă combinat 1.836.963
  116409 8.28.10 Clădire produse finite 360.400
  116420 8.28.04 Hală linie îmbuteliere 183.163
  116437 8.28.10 Remiză depozit materiale 19.159
  116441 8.28.13 Depozit materiale 12.639
  116447 8.28.13 Centrală termică 9.344
  116458 8.28.12 Cantină cu anexe 211.501
  116465 8.28.10 Staţie-pilot 345.347
  26. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, C.U.I. 2410643
  116115 8.27.06 Seră altoire, forţare viţă-de-vie, F3 115.660
  116116 8.28.10 Depozit păstrare vin 95 vagoane 204.583
  116138 8.28.10 Atelier mecanic, cramă 720
  116148 8.28.10 Clădire vinificaţie, crama nr. 1 1.578.670
  116159 8.28.10 Clădire sector mecanic 15.077
  121529 8.28.10 Magazin de prezentare ec. 197.700
  121534 8.28.10 Depozit linie de îmbuteliere veche 57.838
  121535 8.28.10 Clădire vinificaţie 2.132.914
  27. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni - Piteşti, C.U.I. 198049
  101560 8.28.10 Secţie de înmulţire meristeme 1.218.713
  101590 8.28.10 Solar de format puieţi 7.413
  101618 8.28.03 Pavilion laborator cercetare - sediu 6.040.265
  101657 8.28.12 Locuinţe familişti, vile 288.107
  101682 8.28.10 Solar de format puieţi 7.413
  101699 8.28.10 Solar de format puieţi 7.413
  28. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Târgu Jiu, C.U.I. 2159151
  114359 8.28.10 Clădire staţie reglare gaze 14.108
  114435 8.28.10 Clădire de serviciu 114.910
  114439 8.28.10 Clădire - complex pentru producţie (altoi) 59.688
  114440 8.28.12 Clădire dormitor F 6 20.258
  114444 8.28.10 Sediul fermei nr. 9 Panduraşu 111.168
  114452 8.28.10 Şopron F3 pentru depozit materiale 14.477
  114458 8.28.10 Depozit pentru carburanţi 30.961
  114459 8.28.10 Clădire depozit pentru fructe 4.072.785
  114460 8.28.10 Clădire atelier cu şopron F 3 24.124
  114462 8.28.10 Clădire grajd adăpost vite pentru selecţie 257.940
  114463 8.28.12 Clădire casă dormitor 29.438
  114464 8.28.12 Clădire casă dormitor F 5 136.323
  114465 8.28.10 Clădire F 7 sediu 234.997
  114466 8.28.04 Clădire hală pentru depozitat băuturi 1.843.070
  114467 8.28.10 Clădire sediu F3 236.000
  114468 8.28.10 Clădire sediul fermei nr. 6 32.457
  114469 8.28.10 Clădire magazie pentru depozit cu substanţe F3 15.450
  114470 8.28.10 Şopron pentru nuc altoit 20.159
  114471 8.28.10 Clădire sediul fermei nr. 4 133.548
  114473 8.28.10 Şopron pentru depozitat materiale 12.225
  114474 8.28.12 Clădire, cămin, cantină pentru practicanţi şi clubul fermierilor 1.354.359
  114475 8.28.10 Clădire atelier mecanic, testări şi reparaţii 307.296
  114476 8.28.10 Clădire hală sortat fructe 60.194
  114477 8.28.04 Hală industrializare vinificaţie cercetare 106.467
  114478 8.28.10 Hală industrializare vinificaţie cercetare 95.914
  114479 8.28.10 Clădire pavilion pentru cercetări şi servicii economice 2.211.390
  114480 8.28.10 Clădire cabină poartă 12.884
  114481 8.28.13 Clădire centrală termică 112.491
  114482 8.28.10 Clădire depozit pentru materiale F 7 47.900
  121503 8.28.12 Clădire dormitor + magazie 67.830
  121504 8.28.10 Uscător fructe 39.839
  29. Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului Târgu Jiu, C.U.I. 2162831
  102032 8.28.13 Magazie 1.442
  102034 8.28.03 Clădire laborator 4.143
  102037 8.28.13 Depozit 55.665
  102039 8.28.13 Depozit 1.237
  102046 8.28.03 Clădire laborator 14.274
  102047 8.28.10 Clădire atelier mecanic 68.387
  30. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, C.U.I. 3423277
  116650 8.28.10 Sediul fermei 8 288.089
  116663 8.29.08 Sediu 26.490
  116691 8.28.08 Pavilion central 280.422
  116699 8.28.10 Staţie pompare 62.190
  116733 8.28.10 Complex material săditor 216.065
  116822 8.28.12 Cămin nefamilişti 57.122
  116827 8.28.10 Şopron multifuncţional 110.000
  116849 8.28.12 Locuinţă 9.290
  116871 8.28.10 Platformă tehnologică 16.236
  116894 8.28.10 Corp depozit 2.416.307
  116911 8.28.10 Drum tehnologic 111.236
  116916 8.27.07 Adăpost animale 10.680
  116922 8.28.10 Anexă utilaje 50.167
  116926 8.28.10 Şopron multifuncţional 58.360
  116931 8.28.10 Şopron multifuncţional 50.121
  116945 8.28.04 Hală sortare 320.756
  116951 8.28.10 Platformă tehnologică 34.215
  116982 8.28.10 Depozit insecto-fungicide 40.384
  116986 8.28.10 Casă pază 32.213
  117007 8.28.12 Dormitor 4.714
  117014 8.28.13 Centrală termică 16.111
  117019 8.28.12 Grup social 350.849
  121482 8.28.10 Platformă puţ forat 8.129
  121484 8.28.10 Drum tehnologic 61.153
  121486 8.28.10 Sistem irigaţie 3.309
  121489 8.28.10 Drum tehnologic 21.250
  121491 8.28.10 Drenuri absorbante 2.511
  121492 8.28.10 Regularizare versanţi 1.553
  121494 8.28.10 Drum tehnologic 19.528
  121495 8.28.10 Drum tehnologic 3.512
  121496 8.28.10 Platformă tehnologică 25.620
  121497 8.28.10 Priză apă 24.306
  121498 8.28.10 Eliminare exces apă 857
  121499 8.28.10 Reamenajare irigaţii 52.610
  121500 8.28.10 Conductă aducţiune 17.205
  121501 8.28.10 Eliminare exces apă 38.093
  31. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, C.U.I. 3094573
  116517 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 408.713
  116525 8.28.10 Şopron depozitare 80.900
  116530 8.29.08 Sediu fermă 42.000
  116536 8.28.10 Platformă depozitare 2.042
  116547 8.28.10 Magazie pesticide 20.882
  116556 8.28.10 Depozit sortat fructe 80.848
  116561 8.28.03 Laborator cercetare 1.101.291
  116566 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 2.010
  116568 8.29.08 Sediu fermă 12.457
  116572 8.28.13 Construcţie anexă 21.825
  116574 8.28.10 Magazie insecto-fungicide 71.335
  116578 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 2.810
  116582 8.27.03 Siloz fructe 94.837
  116980 8.28.13 Platformă betonată 2.174
  116985 8.28.13 Atelier mecanic 15.325
  116989 8.28.13 Magazie materiale 53.840
  116993 8.29.08 Sediu fermă 28.266
  116999 8.28.10 Magazie pesticide 4.759
  117009 8.28.10 Magazie pesticide 2.142
  117020 8.28.10 Microfermă 350.156
  117028 8.28.10 Clădire intervenţie 5.635
  117040 8.28.10 Clădire vinificaţie 6.492
  117047 8.28.10 Magazin prezentare 102.900
  117054 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori 3.554
  117059 8.28.10 Magazie pesticide 1.952
  117361 8.28.13 Spaţiu cazare muncitori 2.090.000
  121447 8.28.13 Construcţie anexă 17.326
  121448 8.28.13 Împrejmuire gard plantaţie 2.210
  121449 8.28.13 Împrejmuire gard 4.591
  121450 8.28.13 Împrejmuire gard 2.507
  121451 8.29.08 Sediu vechi cercetare 93.426
  121452 8.28.13 Drumuri pietruite 5.364
  32. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa, C.U.I. 1581530
  108146 8.28.10 Casă de reglare gaze 2.231
  108150 8.28.10 Clădire paznic 1.081
  108156 8.28.10 Pavilion machete 7.757
  108157 8.28.12 Casă oaspeţi 3.123
  108213 8.28.12 Locuinţă serviciu 3.138
  108214 8.28.10 Şopron atelier mecanic 35.587
  108252 8.28.13 Atelier mecanic 132.094
  108255 8.27.06 Seră bloc, 1 buc. 265
  108257 8.28.06 Seră cu 5 pante 685
  108260 8.28.12 Vestiar - sală de mese 73.816
  108263 8.28.13 Magazie 1.736
  108265 8.28.12 Clădire locuinţă 7.087
  108268 8.28.10 Clădire gazat pomi 2.465
  108270 8.28.10 Gospodărie carburanţi 3.983
  108282 8.28.12 Pavilion dormitor, atelier mecanic, centrală termică 58.361
  108286 8.27.06 Seră 19 buc. 57.799
  108307 8.28.06 Sere 151
  108310 8.29.08 Clădire zid sediu central 1.159.292
  108312 8.28.03 Pavilion laboratoare 529.568
  108317 8.28.10 Reţea irigaţii în plantaţii şi pepinieră 11.803
  108320 8.28.10 Reţea irigaţii şi desecare pe 30 ha 15.365
  108322 8.28.13 Clădire centrală termică 8.782
  108323 8.28.10 Reţea irigaţii - trup 1 + trup 2 49.127
  108326 8.28.12 Clădire administrativă şi locuinţă 2.028
  108330 8.28.13 Centrală termică 8.778
  108332 8.28.06 Seră olandeză 266
  108334 8.27.06 Seră mică 326
  108336 8.28.06 Seră hangar 495
  108338 8.27.06 Seră cu 5 pante 151
  108339 8.28.06 Seră 151
  108341 8.27.06 Consolidare seră 4.796
  108345 8.28.10 Pavilion floricultură 61.642
  33. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală "I.B.N.A." Baloteşti, C.U.I. 2785651
  116764 8.29.08 Clădire administrativă 495
  116773 8.28.10 Atelier mecanic 215
  116778 8.29.08 Clădire administrativă 275
  116786 8.28.10 Clădire fabricaţie 233
  116791 8.28.10 Clădire fabricaţie 125.261
  116798 8.28.10 Magazie şi moară 475
  116804 8.28.13 Centrală termică + atelier mecanic 113.207
  116808 8.28.04 Hală tineret taurin 180.001
  116812 8.28.10 Pavilion CTC 86.172
  116820 8.28.10 Pavilion cercetare II 560.092
  116825 8.28.10 Pavilion cercetare I şi sediu central 449.454
  116830 8.27.06 Silozuri suprafaţă 49.723
  116834 8.27.06 Staţie zoofort 1.232.590
  116839 8.28.12 Clădire familişti 2.262
  116843 8.28.10 Filtru sanitar 62.340
  116855 8.28.10 Magazie produse finite 169.100
  116858 8.28.04 Corp hală vitamine 77.992
  116862 8.28.10 Magazie produse finite 61.382
  116867 8.28.04 Hală vieri 94.084
  116872 8.28.04 Hală porci I 213.617
  116879 8.28.04 Hală porci II 206.307
  116881 8.28.04 Hală maternitate vaci 137.070
  116887 8.28.04 Hală maternitate I 235.334
  116892 8.28.04 Hală ovine 48.505
  116896 8.28.04 Hală păsări 49.323
  116899 8.28.04 Hală stabulaţie liberă 13.949
  116902 8.28.04 Hală maternitate II 2.849
  116908 8.28.10 Magazie furaje 30.116
  116914 8.28.04 Hală viţele 126.977
  34. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, C.U.I. 3219405
  116815 8.29.06 Siloz de suprafaţă 17.969
  35. SCDB Sighetu Marmaţiei, C.U.I. 3502249
  117140 8.28.10 Lăptărie 2.660
  117142 8.27.03 Siloz de suprafaţă 920
  117143 8.28.10 Clădire-muncitori + paznic 26.871
  117144 8.27.07 Adăpost experimental vaci 17.132
  117146 8.28.13 Centrală termică 20.152
  117148 8.28.10 Bucătărie furajeră 10.096
  117150 8.28.10 Filtru sanitar 9.561
  117152 8.28.12 Cantină 35.204
  117154 8.28.03 Laborator tehnologia cărnii 35.289
  117160 8.27.07 Adăpost experimental vaci 17.132
  117162 8.27.07 Adăpost experimental vaci, stab. liberă 16.669
  117165 8.28.10 Magazie cărbuni 544
  117166 8.28.10 Şopron sortat fructe 365
  117168 8.28.12 Locuinţă 9.985
  117170 8.27.07 Saivan oi 821
  117173 8.27.07 Adăpost experimental + vaci tineret 10.391
  117175 8.29.08 Clădire administrativă 70.842
  117177 8.28.10 Adăpost - tabără de vară 1.754
  117180 8.29.08 Clădire administraţie 966
  117181 8.27.07 Adăpost experimental vaci 18.481
  117183 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 capete 21.311
  117185 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 capete 21.372
  117190 8.27.07 Adăpost experimental vaci 1.010
  117193 8.27.07 Adăpost experimental tineret 22.134
  117194 8.27.07 Adăpost experimental tineret 19.212
  117196 8.27.07 Adăpost experimental tineret 21.677
  117198 8.28.03 Ansamblu laborator 66.030
  36. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia, C.U.I. 3216360
  116507 8.27.07 Grajd tauri reproducţie 4.481
  116529 8.28.10 Filtru sanitar 2.729
  116540 8.29.08 Clădire administrativă 3.847
  121427 8.27.03 Siloz de nutreţ 4.231
  121428 8.28.10 Fânar 3.526
  121430 8.28.10 Fânar 3.526
  121431 8.28.10 Fânar 3.526
  121432 8.28.10 Fânar 5.994
  121433 8.28.10 Magazie cereale 1.017
  121435 8.28.10 Atelier reparaţii tractoare şi maşini agricole 6.346
  121437 8.28.10 Împrejmuire incintă zootehnică 11.987
  37. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, C.U.I. 2410171
  115901 8.27.07 Saivan 913
  115911 8.27.07 Saivan două corpuri 23.243
  115918 8.28.10 Fânar 1 237
  115927 8.27.07 Saivan 5 23.243
  115944 8.28.10 Fânar 2 499
  115949 8.28.13 Magazie 349
  115953 8.27.07 Saivan 689
  115959 8.28.03 Laborator cercetare 2.272.636
  115962 8.28.10 Pavilion 1 116.214
  115973 8.27.07 Saivan 307
  115975 8.27.07 Saivan 4 43.580
  115978 8.28.10 Pătul 19.611
  115982 8.27.07 Saivan 2 43.580
  115985 8.27.07 Saivan 523
  115992 8.27.07 Saivan 854
  115993 8.27.07 Saivan 719
  115996 8.27.07 Saivan 481
  116017 8.27.07 Saivan 1.134
  116018 8.27.07 Saivan 1.110
  116026 8.27.07 Saivan 752
  116033 8.27.07 Saivan 1 45.245
  116037 8.27.07 Saivan 45.245
  116041 8.28.10 Pătul porumb 14.527
  116048 8.28.10 Fânar 1 cu paratrăsnet 659
  116051 8.28.10 Fânar 895
  121296 8.28.10 Clădire moară de furaje 202
  121297 8.27.07 Adăpost şopron berbeci 290
  121298 8.28.10 Clădire - Muzeul Oii 42.300
  121299 8.28.13 Atelier mecanic 481
  121300 8.28.10 Drum acces 778
  38. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, C.U.I. 617147
  102130 8.27.07 Saivan 1B 15.209
  102132 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 3 9.068
  102134 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 2 9.976
  102135 8.27.07 Grajd tineret 11.173
  102137 8.27.07 Grajd tineret taurin 10.308
  102138 8.28.10 Pavilion cercetare 62.110
  102142 8.28.10 Bucătărie furajeră 16.693
  102143 8.29.08 Clădire administrativă 5.136
  102147 8.27.07 Grajd creşă viţei 11.062
  102148 8.28.12 Cantină cu sală de mese 9.397
  102149 8.28.12 Bloc locuinţe 24.775
  102150 8.28.13 Centrală termică 29.904
  102151 8.27.07 Saivan oi 18.356
  102152 8.29.08 Clădire administrativă 2.852
  102153 8.28.10 Filtru sanitar 5.698
  102154 8.27.07 Saivan 1A 13.104
  102155 8.28.03 Clădire laborator 15.984
  102161 8.28.13 Atelier mecanic 38.792
  39. Staţiunea de Dezvoltare pentru Ovine Ruşeţu, C.U.I. 2809955
  115053 8.28.06 Bloc 6 apartamente cu anexe 14.510
  115103 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 9.670
  115257 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
  115261 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
  115265 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
  115272 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.670
  115297 8.28.06 Saivan cu padoc ovine 7.018
  115300 8.28.06 Filtru sanitar - birou 12.213
  115306 8.28.06 Saivan ovine cu şopron 3.619
  115316 8.28.06 Saivan ovine cu şopron 7.237
  115322 8.28.06 Casă locuit ciobani 4.342
  115327 8.28.06 Magazie - 25 vagoane 3.619
  115341 8.28.06 Siloz suprafaţă 317
  115342 8.28.06 Laborator cercetare 36.289
  115343 8.28.06 Magazie preparat furaje 1.872
  115352 8.28.06 Clădire preparat furaje 3.257
  121443 8.28.06 Clădire locuit 27.943
  40. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, C.U.I. 3467095
  117044 8.28.10 Canton de exploatare 98 mp 97.600
  117050 8.28.10 Staţie incubaţie 161.400
  117058 8.28.10 Staţie incubaţie nr. 4 29.600
  117062 8.27.03 Siloz cereale 27.800
  117067 8.28.10 Magazie furaje 24.300
  117072 8.27.07 Grajd cai 7.800
  117078 8.28.10 Depozit furaje 14.400
  117079 8.28.10 Canton pază 39.900
  117089 8.28.10 Pod 135.420
  117092 8.28.10 Staţie prod. furaje 146.700
  117095 8.28.13 Centrală termică 163.000
  117097 8.28.10 Baracă depozit 11.900
  117099 8.28.10 Canton nr. 3 99.600
  117101 8.28.12 Casă oaspeţi 123.100
  117104 8.28.10 Staţie de incubaţie nr. 1 105.000
  117108 8.29.08 Pavilion administrative 1.233.800
  117109 8.28.10 Staţie de incubaţie nr. 3 185.800
  117112 8.28.10 Depozit carburanţi 3.600
  117113 8.28.10 Bibliotecă 620.734
  117124 8.28.10 Canton nr. 1 99.600
  117127 8.27.07 Grajd pentru cai 3.600
  117129 8.27.07 Grajd pentru cai 28.400
  117131 8.28.10 Staţie de incubaţie nr. 2 163.500
  117134 8.28.12 Bloc apartamente 452.035
  121420 8.28.10 Amenajare piscicolă 150.925.000
  121422 8.28.10 Amenajare piscicolă 15.236.000
  121423 8.28.10 Amenajare piscicolă 26.069.000
  121424 8.28.10 Amenajare piscicolă 56.426.000
  41. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi (I.C.D.E.A.P.A. - Galaţi), C.U.I. 1640830
  108393 8.28.10 Staţie mecanizată tipizată pentru reproducere artificială Brateş 422.589
  108403 8.28.10 Compartimentare bazine, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 62.402
  108407 8.29.08 Clădire sediu ICDPIP - Galaţi, corp B 6.048
  108412 8.28.10 Bazin de decantare - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 18.384
  108416 8.28.10 Platformă portuară - Galaţi 291
  108425 8.28.10 Dig compartimentare, Baza de genofonduri Cotu-Chiului - construcţie specială 32.958
  108428 8.28.10 Compartimentare bazine prematurare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş - construcţie specială 79.703
  108432 8.28.10 Staţie de pompe, Baza de genofonduri Cotu-Chiului 140.894
  108435 8.28.10 Dig de apărare Baza de genofonduri Cotu-Chiului 411.816
  108437 8.28.10 Canton muncitori - Cotu-Chiului (două corpuri) 736
  108439 8.29.08 Clădire sediu ICDEAPA - Galaţi, corp A 11.448
  108440 8.28.10 Magazie furaje - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 35.629
  108441 8.28.10 Clădire staţie pompe - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 81.810
  108442 8.28.10 Clădire staţie de incubaţie - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 44.069
  108445 8.28.10 Pepinieră Piscicolă Brateş 2.417.306
  108448 8.28.10 Clădire sediu - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 37.201
  108452 8.28.10 Atelier prototipuri, utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit 58.508
  42. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Işalniţa, C.U.I. 3074347
  117389 8.28.10 Clădire staţie miceliu 9.471
  117393 8.28.12 Clădire cantină 27.383
  117403 8.28.10 Modernizare sistem irigaţii 6.066
  117404 8.28.10 Modernizare sistem irigaţii 2.578
  117420 8.28.03 Clădire laborator 277.667
  117424 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
  117426 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
  117430 8.28.10 Magazie fermă 44.929
  117434 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 29.425
  117440 8.28.10 Clădire magazie 22.460
  117452 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
  117473 8.28.13 Atelier mecanic 45.146
  117474 8.28.10 Clădire cărămidă 23.029
  43. Staţiunea de Dezvoltare şi Producţie Pomicolă Zalău, C.U.I. 2711433
  116439 8.28.10 Platformă + alee betonată 4.099
  116445 8.28.10 Moară măcinat furaje 9.413
  116451 8.28.10 Bazin vidanjare 6.907
  116455 8.28.10 Barăci de pământ 5.060
  116459 8.28.10 Drum betonat 2.755
  116464 8.28.10 Padoc pentru depozitat puieţi 10.001
  116475 8.28.10 Centru de producţie 100.000
  116484 8.28.10 Şopron multifuncţional 3.345
  116490 8.28.10 Drum betonat 30.564
  116493 8.28.10 Şopron magazie 2.000
  116502 8.28.10 Platformă 27.880
  116510 8.27.07 Anexă grajd 14.412
  116518 8.28.10 Drum betonat 25.860
  116523 8.28.10 Magazie pesticide 3.000
  116533 8.28.12 Grup social 20.000
  116542 8.28.04 Hală sortat fructe 60.000
  116549 8.28.04 Hală de depozitare 11.466
  116558 8.28.10 Microcentrală termică 7.254
  116562 8.28.10 Microcentrală 7.330
  116567 8.28.13 Magazie materiale 122
  116571 8.28.10 Şopron multifuncţional 21.570
  116573 8.28.10 Bazin vidanjare 10.044
  116577 8.28.10 Şopron sortat fructe 29.376
  116581 8.28.10 Filtru sanitar 1.625
  116659 8.28.04 Hală lucru + platformă 100.000
  116668 8.28.10 Centru de producţie 1.126.115
  116676 8.27.07 Grajd pentru vaci 20.419
  116684 8.29.08 Pavilion administrativ 4
  116692 8.28.10 Platformă 12.805
  116698 8.27.07 Adăpost animale rasă 7.229
  116712 8.28.10 Bazin preparat soluţie 566
  116713 8.28.12 Dormitor comun 100.001
  116720 8.27.07 Grajd animale rasă 3.001

  --------