DECRET nr. 6 din 28 decembrie 1989
privind înfiinţarea Ministerului Economiei Naţionale
EMITENT
 • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 29 decembrie 1989  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul UNIC

  Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Economiei Naţionale prin reorganizarea Comitetului de Stat al Planificarii şi Aprovizionarii Tehnico-Materiale, care se desfiinţează. În cadrul Ministerului Economiei Naţionale funcţionează Direcţia generală a rezervelor de stat.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  -------