LEGE nr. 61 din 16 ianuarie 2002
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 89 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 198 va avea următorul cuprins:
  "Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează actul sexual, de orice natura, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex între 15-18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa."
  2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:
  "4. Articolul 201 va avea următorul cuprins: <<Perversiunea Art. 201. - Actele de perversiune sexuală săvârşite în public sau dacă au produs scandal sexuală public se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.
  Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
  Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi actele de perversiune sexuală cu o persoană între 15-18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa.
  Actele de perversiune sexuală cu o persoană în imposibilitate de a se apara ori de a-şi exprima voinţa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
  Dacă fapta prevăzută în alin. 1-4 are ca urmare vătămarea grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi.>>"
  3. La articolul I, punctul 5 se abroga.
  4. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu următorul cuprins:
  "6^1. După articolul 203 se introduce articolul 203^1 cu următorul cuprins:
  <<Hartuirea Art. 203^1. - Hartuirea unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfactii sexuală de natura sexuală, de către o persoană care abuzeaza de autoritatea sau influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la locul de muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.>>"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU

  ---------------