HOTĂRÂRE nr. 540 din 2 iulie 2014
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. MFP 36686 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un teren, ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care se află în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea realizării unui schimb.


  Articolul 3

  Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 2 iulie 2014.
  Nr. 540.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea
  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae"
  al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar,
  ca urmare a reevaluării
  *Font 9*
  ┌───────┬───────┬─────────┬─────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Adresa │Codul │Denumirea│Persoana juridică ce │Valoarea de │ Anul │ Tipul │ Nr. │
  │imobi- │ de │imobi- │ administrează │ inventar │dobân- │bunului │ M.F.P. │
  │lului │clasi- │lului │ imobilul │actualizată │dirii │ │ │
  │ │ficare │ │ │ (în lei) │ │ │ │
  ├───────┼───────┼─────────┼─────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │Judeţul│ │ │Inspectoratul pentru │4.282.735,07│ 1978 │ imobil │ 36.686 │
  │Argeş │8.19.01│ 48-08│Situaţii de Urgenţă │ │ │ │ │
  │ │ │ │"Cpt. Puică Nicolae" │ │ │ │ │
  │ │ │ │al Judeţului Argeş │ │ │ │ │
  │ │ │ │din subordinea │ │ │ │ │
  │ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │
  │ │ │ │Afacerilor Interne │ │ │ │ │
  │ │ │ │CUI 4317894 │ │ │ │ │
  └───────┴───────┴─────────┴─────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┘


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi
  administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
  "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea
  Ministerului Afacerilor Interne,
  care trece în domeniul privat al statului
  *Font 9*
  ┌──────────┬────────┬──────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────┐
  │Locul unde│Codul de│Denumirea │Persoana juridică ce │Caracteristicile│ Nr. │
  │ este │clasi- │imobilului│administrează imobilul │ tehnice ale │ M.F.P. │
  │ situat │ficare │ │care trece din domeniul│ imobilului │ │
  │ imobilul │ │ │ public al statului în │ │ │
  │ │ │ │ domeniul privat │ │ │
  │ │ │ │ al statului │ │ │
  ├──────────┼────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┤
  │Municipiul│8.19.01 │ 48-08 │Inspectoratul pentru │Teren │ 36.686│
  │Piteşti, │ │ │Situaţii de Urgenţă │Suprafaţă:435 mp│(parţial)│
  │judeţul │ │ │"Cpt. Puică Nicolae" al│CF 82046 │ │
  │ Argeş │ │ │Judeţului Argeş din │Valoarea │ │
  │ │ │ │subordinea Ministerului│contabilă: │ │
  │ │ │ │Afacerilor Interne │350.968,52 lei │ │
  │ │ │ │CUI 4317894 │ │ │
  └──────────┴────────┴──────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────┘

  _________