HOTĂRÂRE nr. 585 din 10 august 2016 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
(actualizată până la data de 12 septembrie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    Articolul UNIC

    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


    PRIM-MINISTRU

    DACIAN JULIEN CIOLOŞ

    Contrasemnează:

    ---------------

    Ministrul muncii, familiei, protecţiei

    sociale şi persoanelor vârstnice,

    Dragoş-Nicolae Pîslaru

    Viceprim-ministru, ministrul economiei,

    comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

    Costin Grigore Borc

    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

    regionale şi administraţiei publice,

    Vasile Dîncu

    Ministrul comunicaţiilor şi pentru

    societatea informaţională, interimar,

    Ioan-Dragoş Tudorache

    Ministrul afacerilor interne,

    Petre Tobă

    Ministrul finanţelor publice,

    Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 10 august 2016.
    Nr. 585.

    Anexă

    NORMA 10/08/2016