ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008
  Având în vedere situația de urgență care constă în iminența expirării termenului alocat Etapei I a Programului strategic de dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București și în necesitatea asigurării în avans a capacităților aeroportuare necesare pentru menținerea gradului de siguranță și securitate, în condițiile creșterii traficului aerian,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Barna Tanczos,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 22 octombrie 2008.
  Nr. 133.

  Anexă

  (Anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999)
  PROGRAM STRATEGIC DE DEZVOLTARE
  a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București pentru perioada 2007-2019
  Etapa I
  1 martie 2007-31 decembrie 2008
  Aprobarea Planului urbanistic zonal
  Etapa a II-a
  1 martie 2007-31 decembrie 2010
  Desfășurarea activităților premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 martie 2007-31 decembrie 2008
  Elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate;
  II.2. 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010
  Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;
  (la 13-06-2009, Punctul II.2. din Anexă a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009 )
  II.3. 1 iulie 2009-31 decembrie 2010
  Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat și scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; asigurarea surselor de finanțare necesare pentru realizarea obiectivului de investiții;
  (la 13-06-2009, Punctul II.3. din Anexă a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009 )
  II.4. 1 iulie 2010-31 decembrie 2010
  Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.

  Etapa a III-a
  1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019
  Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2013
  Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou și pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București;
  III.2. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019
  Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și platforme necesar;
  III.3. 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016
  Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;
  Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian.

  NOTĂ: Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt termene maximale, orice alte posibilități și măsuri de accelerare a implementării Programului strategic de dezvoltare fiind acceptate, dacă acestea sunt de natură a conduce la realizarea lucrărilor incluse în prezentul program înainte de termenele prevăzute, în condițiile legii. Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 10 iunie 2009, prevede:
  „Articolul II
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, la etapa I se instituie un nou termen, până la 1 septembrie 2009, pentru aprobarea Planului urbanistic zonal.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II.1 al etapei a II-a se instituie un nou termen, până la 31 martie 2010, pentru elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate”.

  --------