ORDIN nr. 2.228 din 1 aprilie 2016
privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a şi inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric al Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, Bucureşti şi reînscrierea în Lista monumentelor istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 25 aprilie 2016  Având în vedere Referatul nr. 2.964 din 30 martie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a şi inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric şi reînscrierea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, categoria ansamblu, a Spitalului Militar, situat în Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, municipiul Bucureşti,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se clasează monument istoric Spitalului Militar, situat în Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, municipiul Bucureşti, în categoria ansamblu, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice B-II-a-A-19408.
  (2) Se clasează optsprezece subcomponente ale ansamblului situate la aceeaşi adresă poştală în categoria monument, după cum urmează:
  1. Birou_Corp A, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.01;
  2. Punct control_Corp A, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.02;
  3. Triaj pneumoftiziologie_Corp B, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.03;
  4. Neuro-psihiatrie_Corp B1, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.04;
  5. Urologie-ginecologie_Corp B2, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.05;
  6. Laborator-Anatomie patologică-Morgă_Corp C, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.06;
  7. Bloc alimentar_Corp D, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.07;
  8. Serviciu Cazarme-echipament_Corp D1, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.08;
  9. Centrală termică (parţial) _Corp D3, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.09;
  10. Dermatologie_Corp E, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.10;
  11. Centru medicină preventivă a M. Ap. N._Corp G, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.11;
  12. Medicală 1 şi gastroenterologie_Corp H1, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.12;
  13. Pavilion administrativ_Corp H2, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.13;
  14. Centru implantologie, imagistică medicală şi medicină nucleară_Corp H3, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.14;
  15. Centru boli cardiovasculare-Secţia cardiologie II_Corp H4, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.15;
  16. Post trafo_Corp J2, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.16;
  17. Monumentul eroilor companiei a II-a sanitară 1916-1919, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-a-B-19408.17;
  18. Scuarul Verde Central, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.18.
  (3) Zona de protecţie a ansamblului monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Ministrul Culturii îşi rezervă dreptul de a reveni asupra grupei de clasare a ansamblului, asupra trecerii din grupa valorică B în grupa valorică A, a opt dintre subcomponente, şi anume Birou, Punct control, Urologie-ginecologie, Bloc alimentar, Serviciu Cazarme-echipament, Centrală termică (parţial), Centru medicină preventivă a M. Ap. N., Centru boli cardiovasculare - Secţia cardiologie II, în termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin.


  Ministrul culturii,

  Vlad Tudor Alexandrescu

  Bucureşti, 1 aprilie 2016.
  Nr. 2.228.

  Anexă

  COORDONATELE STEREO 70
  ale zonei şi indicarea în plan a zonei de
  protecţie a ansamblului monument istoric Spitalul Militar,
  situat în Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, municipiul Bucureşti
  Propunerea a fost realizată de S.C. POPAESCO & CO - S.R.L.
   ┌────┬──────────┬──────────┐
   │Nr. │ X │ Y │
   │pct.│ [m] │ [m] │
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │113 │585431.589│327482.613│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │114 │585415.794│327515.556│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │115 │585399.999│327548.500│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │116 │585388.229│327569.609│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │117 │585372.518│327587.975│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │118 │585390.546│327607.673│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │119 │585408.574│327627.372│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │120 │585433.170│327654.292│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │121 │585457.766│327681.212│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │122 │585434.371│327695.773│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │123 │585410.976│327710.333│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │124 │585420.110│327733.253│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │125 │585429.996│327758.531│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │126 │585434.459│327772.528│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │127 │585438.922│327786.526│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │128 │585439.879│327792.584│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │129 │585447.602│327819.052│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │130 │585438.958│327819.452│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │131 │585442.077│327832.094│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │132 │585445.120│327844.428│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │133 │585448.287│327857.264│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │134 │585451.282│327869.405│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │135 │585457.216│327889.628│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │136 │585491.856│327876.034│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │137 │585526.496│327862.440│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │138 │585542.677│327879.871│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │139 │585558.858│327897.301│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │140 │585563.732│327892.512│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │141 │585574.580│327904.152│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │142 │585585.428│327915.792│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │143 │585605.929│327897.102│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │144 │585626.430│327878.411│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │145 │585658.573│327849.072│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │146 │585690.715│327819.733│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │147 │585738.385│327776.460│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │148 │585786.054│327733.187│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │149 │585831.473│327693.270│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │150 │585876.891│327653.353│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │151 │585932.912│327603.082│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │152 │585988.934│327552.811│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │153 │586023.824│327521.478│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │154 │586058.715│327490.145│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │155 │586020.161│327474.202│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │156 │585981.607│327458.259│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │157 │585992.446│327430.263│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │158 │586003.284│327402.267│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │159 │585933.473│327386.278│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │160 │585876.912│327373.323│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │161 │585886.934│327344.564│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │162 │585896.957│327315.806│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │163 │585909.754│327279.166│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │164 │585922.550│327242.526│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │165 │585891.061│327227.147│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │166 │585859.571│327211.769│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │167 │585852.173│327226.724│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │168 │585844.774│327241.678│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │169 │585863.985│327251.564│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │170 │585883.196│327261.450│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │171 │585874.274│327286.461│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │172 │585865.352│327311.472│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │173 │585830.575│327295.388│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │174 │585795.798│327279.304│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │175 │585765.111│327263.832│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │176 │585734.424│327248.360│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │177 │585703.737│327232.888│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │178 │585694.822│327250.573│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │179 │585685.908│327268.258│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │180 │585669.391│327261.426│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │181 │585656.966│327286.525│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │182 │585647.904│327304.473│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │183 │585635.760│327329.381│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │184 │585623.615│327354.289│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │185 │585617.898│327366.333│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │186 │585592.204│327353.651│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │187 │585566.510│327340.969│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │188 │585539.517│327327.906│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │189 │585512.731│327314.943│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │190 │585491.234│327358.837│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │191 │585469.943│327402.832│
   ├────┼──────────┼──────────┤
   │192 │585450.766│327442.722│
   └────┴──────────┴──────────┘

  ---------