ORDIN nr. 2.297 din 17 iulie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice
(actualizat până la data de 13 decembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
 • ----------
  În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (2), ale art. 32 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi ale art. 39 alin. (1) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul culturii şi cultelor,

  Adrian Iorgulescu

  Bucureşti, 17 iulie 2006.
  Nr. 2.297.

  Anexă

  CRITERII 17/07/2006

  ----------