ORDIN nr. 386 din 29 noiembrie 2017pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 5 decembrie 2017
  În baza Referatului de aprobare nr. 289.348/2017 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,
  având în vedere prevederile art. 93 alin. (3)-(10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 29 noiembrie 2017.
  Nr. 386.

  ANEXĂ

  PROCEDURA
  privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul
  localităților