HOTĂRÂRE nr. 492 din 17 iulie 2013
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 25 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 17 iulie 2013.
  Nr. 492.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului şi
  administrarea Ministerului Afacerilor Interne,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a
  adăugării valorii lucrărilor de modernizare efectuate la valoarea construcţiei
  Nr. MFP Locul unde este situat imobilul Denumirea imobilului Codul de clasifi- caţie Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată
  20411 Municipiul Bucureşti 47-132 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne (CUI 4267095) 15.210.785,92

  -----