ORDIN nr. 416 din 8 iunie 2007
privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2007  În baza prevederilor art. 179 alin. (1), ale art. 185, 185^1 şi 192^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile pct. 8, 12^1, 12^2 şi 18^7, aferente titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formată din 7 (şapte) membri, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 8 iunie 2007.
  Nr. 416.


  Anexa 1

  COMPONENŢA
  Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
  1. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, coordonator al direcţiilor de legislaţie impozite directe şi indirecte - preşedinte
  Din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor:
  2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;
  3. directorul general al Direcţiei generale juridice - membru;
  4. directorul Direcţiei de legislaţie în domeniul accizelor - membru.
  Din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:
  5. vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru;
  6. vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru Autoritatea Naţională a Vămilor - membru;
  7. comisarul general al Gărzii Financiare - membru.
  NOTĂ: În cazuri justificate, la şedinţele Comisiei, în locul membrilor titulari vor participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia.


  Anexa 2

  REGULAMENT 08/06/2007