ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 iunie 2005
privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iunie 2005  În vederea susţinerii Programului de guvernare şi pentru corelarea unor dispoziţii din legislaţia fiscală, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romăniei, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Prevederile art. I pct. 8, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 1 iunie 2005.
  Nr. 45.
  -----------