HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2013pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 15 aprilie 2013
  Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (2) din Normele privind organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2010,
  în temeiul dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005,
  Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedurile privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Comitetului director al
  Colegiului Psihologilor din România,
  Mihai Aniței

  București, 11 ianuarie 2013.
  Nr. 1.

  ANEXĂ

  PROCEDURI
  privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului
  Psihologilor din România

  ------