LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 (*actualizată*)
cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
(actualizată pînă la data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 1 octombrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 105 din 20 septembrie 1992; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Abrogat.
  ---------
  Art. 1 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 2

  Abrogat.
  ---------
  Art. 2 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ---------
  Art. 3 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 4

  Abrogat.
  ---------
  Art. 4 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 5

  Abrogat.
  ---------
  Art. 5 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ---------
  Art. 6 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 7

  Abrogat.
  ---------
  Art. 7 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 8

  Abrogat.
  ---------
  Art. 8 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ---------
  Art. 9 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ---------
  Art. 10 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 2 Persoane fizice


  Secţiunea I Statutul persoanei fizice


  Articolul 11

  Abrogat.
  ---------
  Art. 11 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ---------
  Art. 12 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 13

  Abrogat.
  ---------
  Art. 13 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ---------
  Art. 14 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 15

  Abrogat.
  ---------
  Art. 15 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 16

  Abrogat.
  ---------
  Art. 16 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 17

  Abrogat.
  ---------
  Art. 17 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a II-a Căsătoria şi divortul


  Articolul 18

  Abrogat.
  ---------
  Art. 18 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 19

  Abrogat.
  ---------
  Art. 19 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 20

  Abrogat.
  ---------
  Art. 20 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 21

  Abrogat.
  ---------
  Art. 21 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 22

  Abrogat.
  ---------
  Art. 22 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 23

  Abrogat.
  ---------
  Art. 23 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 24

  Abrogat.
  ---------
  Art. 24 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a III-a Filiatia


  Articolul 25

  Abrogat.
  ---------
  Art. 25 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 26

  Abrogat.
  ---------
  Art. 26 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 27

  Abrogat.
  ---------
  Art. 27 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 28

  Abrogat.
  ---------
  Art. 28 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 29

  Abrogat.
  ---------
  Art. 29 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 30

  Abrogat.
  ---------
  Art. 30 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 31

  Abrogat.
  ---------
  Art. 31 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 32

  Abrogat.
  ---------
  Art. 32 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 33

  Abrogat.
  ---------
  Art. 33 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a IV-a Obligaţia de întreţinere


  Articolul 34

  Legea aplicabila obligaţiei de întreţinere este:
  a) în raporturile dintre parinti şi copii, legea care cirmuieste, potrivit art. 25, 28 şi 31, efectele filiatiei;
  b) în raporturile dintre soti, legea care cirmuieste, potrivit art. 20, efectele căsătoriei;
  c) în raporturile dintre fostii soti, legea care cirmuieste, potrivit art. 22, divortul;
  d) în raporturile dintre persoane, legea naţionala a creditorului. În caz de schimbare a cetateniei, noua lege naţionala se aplică numai prestatiilor ulterioare schimbarii.


  Articolul 35

  Legea aplicabila obligaţiei de întreţinere determina indeosebi:
  a) persoana creditorului şi debitorului, precum şi ordinea de prioritate între mai mulţi debitori;
  b) intinderea obligaţiei de întreţinere;
  c) modul de executare a obligaţiei şi termenele pentru satisfacerea acesteia. Pentru a se determina intinderea obligaţiei de întreţinere trebuie să se tina seama, chiar dacă legea străină aplicabila dispune altfel, de posibilitatile materiale ale debitorului şi de nevoile efective ale creditorului.


  Secţiunea a V-a Ocrotirea persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrinsa


  Articolul 36

  Abrogat.
  ---------
  Art. 36 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 37

  Abrogat.
  ---------
  Art. 37 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 38

  Abrogat.
  ---------
  Art. 38 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 39

  Abrogat.
  ---------
  Art. 39 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 3 Persoanele juridice


  Articolul 40

  Abrogat.
  ---------
  Art. 40 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 41

  Abrogat.
  ---------
  Art. 41 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 42

  Abrogat.
  ---------
  Art. 42 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 43

  Abrogat.
  ---------
  Art. 43 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 44

  Abrogat.
  ---------
  Art. 44 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 45

  Abrogat.
  ---------
  Art. 45 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 46

  Abrogat.
  ---------
  Art. 46 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 4 Dispozitii comune persoanelor fizice şi persoanelor juridice


  Articolul 47

  Abrogat.
  ---------
  Art. 47 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 48

  Abrogat.
  ---------
  Art. 48 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 5 Bunurile


  Secţiunea I Regim general


  Articolul 49

  Abrogat.
  ---------
  Art. 49 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 50

  Abrogat.
  ---------
  Art. 50 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 51

  Abrogat.
  ---------
  Art. 51 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a II-a Bunurile mobile corporale


  Articolul 52

  Abrogat.
  ---------
  Art. 52 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 53

  Abrogat.
  ---------
  Art. 53 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 54

  Abrogat.
  ---------
  Art. 54 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a III-a Mijloacele de transport


  Articolul 55

  Abrogat.
  ---------
  Art. 55 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 56

  Abrogat.
  ---------
  Art. 56 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a IV-a Titlurile de valoare


  Articolul 57

  Abrogat.
  ---------
  Art. 57 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 58

  Abrogat.
  ---------
  Art. 58 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 59

  Abrogat.
  ---------
  Art. 59 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a V-a Bunurile necorporale


  Articolul 60

  Abrogat.
  ---------
  Art. 60 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 61

  Abrogat.
  ---------
  Art. 61 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 62

  Abrogat.
  ---------
  Art. 62 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 63

  Abrogat.
  ---------
  Art. 63 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a VI-a Formele de publicitate


  Articolul 64

  Abrogat.
  ---------
  Art. 64 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 65

  Abrogat.
  ---------
  Art. 65 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 6 Mostenirea


  Articolul 66

  Abrogat.
  ---------
  Art. 66 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 67

  Abrogat.
  ---------
  Art. 67 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 68

  Abrogat.
  ---------
  Art. 68 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 7 Actul juridic


  Articolul 69

  Abrogat.
  ---------
  Art. 69 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 70

  Abrogat.
  ---------
  Art. 70 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 71

  Abrogat.
  ---------
  Art. 71 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 72

  Abrogat.
  ---------
  Art. 72 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 8 Oblibaţiile contractuale şi extracontractuale


  Secţiunea I Condiţiile de fond ale contractului


  Articolul 73

  Abrogat.
  ---------
  Art. 73 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 74

  Abrogat.
  ---------
  Art. 74 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 75

  Abrogat.
  ---------
  Art. 75 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 76

  Abrogat.
  ---------
  Art. 76 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 77

  Abrogat.
  ---------
  Art. 77 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 78

  Abrogat.
  ---------
  Art. 78 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 79

  Abrogat.
  ---------
  Art. 79 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 80

  Abrogat.
  ---------
  Art. 80 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 81

  Abrogat.
  ---------
  Art. 81 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 82

  Abrogat.
  ---------
  Art. 82 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 83

  Abrogat.
  ---------
  Art. 83 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 84

  Abrogat.
  ---------
  Art. 84 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 85

  Abrogat.
  ---------
  Art. 85 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a II-a Condiţiile de forma şi de publicitate ale contractului


  Articolul 86

  Abrogat.
  ---------
  Art. 86 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 87

  Abrogat.
  ---------
  Art. 87 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a III-a Contractul de vinzare


  Articolul 88

  Abrogat.
  ---------
  Art. 88 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 89

  Abrogat.
  ---------
  Art. 89 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 90

  Abrogat.
  ---------
  Art. 90 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 91

  Abrogat.
  ---------
  Art. 91 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 92

  Abrogat.
  ---------
  Art. 92 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a IV-a Contractul de intermediere


  Articolul 93

  Abrogat.
  ---------
  Art. 93 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 94

  Abrogat.
  ---------
  Art. 94 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 95

  Abrogat.
  ---------
  Art. 95 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 96

  Abrogat.
  ---------
  Art. 96 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 97

  Abrogat.
  ---------
  Art. 97 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 98

  Abrogat.
  ---------
  Art. 98 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 99

  Abrogat.
  ---------
  Art. 99 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 100

  Abrogat.
  ---------
  Art. 100 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a V-a Contractul de muncă


  Articolul 101

  Abrogat.
  ---------
  Art. 101 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 102

  Abrogat.
  ---------
  Art. 102 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a VI-a Alte contracte


  Articolul 103

  Abrogat.
  ---------
  Art. 103 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a VII-a Imbogatirea fără cauza şi gestiunea de afaceri


  Articolul 104

  Abrogat.
  ---------
  Art. 104 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 105

  Abrogat.
  ---------
  Art. 105 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 106

  Abrogat.
  ---------
  Art. 106 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a VIII-a Actul ilicit


  Articolul 107

  Abrogat.
  ---------
  Art. 107 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 108

  Abrogat.
  ---------
  Art. 108 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 109

  Abrogat.
  ---------
  Art. 109 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 110

  Abrogat.
  ---------
  Art. 110 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 111

  Abrogat.
  ---------
  Art. 111 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a IX-a Raspunderea pentru atingeri aduse personalitatii


  Articolul 112

  Abrogat.
  ---------
  Art. 112 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 113

  Abrogat.
  ---------
  Art. 113 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a X-a Raspunderea pentru produse


  Articolul 114

  Abrogat.
  ---------
  Art. 114 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 115

  Abrogat.
  ---------
  Art. 115 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 116

  Abrogat.
  ---------
  Art. 116 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a XI-a Raspunderea pentru concurenta neloiala


  Articolul 117

  Abrogat.
  ---------
  Art. 117 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 118

  Abrogat.
  ---------
  Art. 118 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 119

  Abrogat.
  ---------
  Art. 119 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a XII-a Transmiterea şi stingerea obligaţiilor


  Articolul 120

  Abrogat.
  ---------
  Art. 120 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 121

  Abrogat.
  ---------
  Art. 121 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 122

  Abrogat.
  ---------
  Art. 122 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 123

  Abrogat.
  ---------
  Art. 123 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a XIII-a Dispozitii comune


  Articolul 124

  Abrogat.
  ---------
  Art. 124 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 125

  Abrogat.
  ---------
  Art. 125 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 126

  Abrogat.
  ---------
  Art. 126 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 9 Cambia, biletul la ordin şi cecul


  Secţiunea I Dispozitii comune


  Articolul 127

  Abrogat.
  ---------
  Art. 127 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 128

  Abrogat.
  ---------
  Art. 128 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 129

  Abrogat.
  ---------
  Art. 129 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 130

  Abrogat.
  ---------
  Art. 130 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a II-a Cambia şi biletul la ordin


  Articolul 131

  Abrogat.
  ---------
  Art. 131 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 132

  Abrogat.
  ---------
  Art. 132 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 133

  Abrogat.
  ---------
  Art. 133 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 134

  Abrogat.
  ---------
  Art. 134 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a III-a Cecul


  Articolul 135

  Abrogat.
  ---------
  Art. 135 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 136

  Abrogat.
  ---------
  Art. 136 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 137

  Abrogat.
  ---------
  Art. 137 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 138

  Abrogat.
  ---------
  Art. 138 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 10 Navigatia civila, fluviala, maritima şi aeriana


  Secţiunea I Dispozitii comune


  Articolul 139

  Abrogat.
  ---------
  Art. 139 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 140

  Abrogat.
  ---------
  Art. 140 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a II-a Nave fluviale şi maritime


  Articolul 141

  Abrogat.
  ---------
  Art. 141 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 142

  Abrogat.
  ---------
  Art. 142 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a III-a Aeronavele


  Articolul 143

  Abrogat.
  ---------
  Art. 143 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 144

  Abrogat.
  ---------
  Art. 144 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 11 Prescriptia achizitiva şi extinctiva


  Articolul 145

  Abrogat.
  ---------
  Art. 145 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 146

  Abrogat.
  ---------
  Art. 146 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 147

  Abrogat.
  ---------
  Art. 147 a fost abrogat de litera q) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 12 Norme de procedura în materie de drept international privat


  Secţiunea I Competenţa jurisdictionala


  Articolul 148

  Instantele judecătorești române sînt competente, în condiţiile prevăzute de dispozitiile ce urmeaza, sa solutioneze procesele dintre o parte română şi o parte străină sau numai dintre straini, persoane fizice sau persoane juridice.


  Articolul 149

  Instantele judecătorești române sînt competente dacă:
  1. piritul sau unul dintre piriti are domiciliul, reşedinţa sau fondul de comert în România; dacă piritul din strainatate nu are domiciliul cunoscut, cererea se introduce la instanţa domiciliului sau resedintei reclamantului din tara;
  2. sediul pîrîtului, persoana juridica, se afla în România; în sensul prezentului articol, persoana juridica străină este socotita cu sediul în România şi în cazul cînd are pe teritoriul tarii o filiala, o sucursala, o agentie sau o reprezentanta;
  3. reclamantul din cererea de pensie de întreţinere are domiciliul în România;
  4. locul unde a luat nastere sau trebuia executata, fie chiar în parte, o obligaţie izvorita dintr-un contract, se afla în România;
  5. locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obligaţii extra-contractuale cu efectele sale se afla în România;
  6. statia feroviara sau rutiera, precum şi portul sau aeroportul de încărcare sau descarcare a pasagerilor sau marfii transportate se afla în România;
  7. bunul asigurat sau locul unde s-a produs riscul se afla în România;
  8. ultimul domiciliu al defunctului sau bunuri rămase de la acesta se afla în România;
  9. imobilul la care se referă cererea se afla în România.


  Articolul 150

  Instantele române sînt, de asemenea, competente sa judece:
  1. procese dintre persoane cu domiciliul în strainatate, referitoare la acte sau fapte de stare civila înregistrate în România, dacă cel puţin una dintre părţi este cetatean român;
  2. procese referitoare la ocrotirea minorului sau interzisului, cetatean român cu domiciliul în strainatate;
  3. declararea mortii prezumate a unui cetatean român, chiar dacă el se afla în strainatate la data cînd a intervenit dispariţia. Pînă la luarea unor măsuri provizorii de către instanţa română, rămîn valabile masurile provizorii luate de instanţa străină;
  4. procese privitoare la ocrotirea în strainatate a proprietăţii intelectuale a unei persoane domiciliate în România, cetatean român sau strain fără cetatenie, dacă prin convenţia părţilor nu s-a stabilit o alta competenţa;
  5. procese dintre straini, dacă acestia au convenit expres astfel, iar raporturile juridice privesc drepturi de care ei pot dispune, în legătură cu bunuri sau interese ale persoanelor din România;
  6. procese referitoare la abordajul unor nave sau aeronave, precum şi cele referitoare la asistenţa sau la salvarea unor persoane sau unor bunuri în marea libera ori într-un loc sau spatiu nesupus suveranităţii vreunui stat, dacă:
  a) nava sau aeronava are naţionalitatea română;
  b) locul de destinatie sau primul port sau aeroport, unde nava sau aeronava a ajuns, se găseşte pe teritoriul României;
  c) nava sau aeronava a fost sechestrata în România;
  d) piritul are domiciliul sau reşedinţa în România;
  7. falimentul sau orice alta procedura judiciara privind încetarea plăţilor în cazul unei societăţi comerciale straine cu sediul în România;
  8. orice alte procese prevăzute de lege.


  Articolul 151

  Instantele române sînt exclusiv competente sa judece procesele privind raporturi de drept international privat referitoare la:
  1. acte de stare civila intocmite în România şi care se referă la persoane domiciliate în România, cetăţeni români sau straini fără cetatenie;
  2. incuviintarea adoptiei, dacă cel ce urmeaza a fi adoptat are domiciliul în România şi este cetatean român sau strain fără cetatenie;
  3. tutela şi curatela privind ocrotirea unei persoane domiciliate în România, cetatean român sau strain fără cetatenie;
  4. punerea sub interdictie a unei persoane care are domiciliul în România;
  5. desfacerea, anularea sau nulitatea căsătoriei, precum şi alte litigii dintre soti, cu excepţia celor privind imobile situate în strainatate, dacă, la data cererii, ambii soti domiciliaza în România, iar unul dintre ei este cetatean român sau strain fără cetatenie;
  6. mostenirea lasata de o persoană care a avut ultimul domiciliu în România;
  7. imobile situate pe teritoriul României;
  8. executarea silita a unui titlu executoriu pe teritoriul României.


  Articolul 152

  Instantele din România pot sa dispună, la cerere, măsuri asiguratorii în cazuri urgente, spre a ocroti drepturi, interese sau bunuri ce au legătură cu jurisdictia lor, chiar dacă nu sînt competente, potrivit dispoziţiilor prezentului capitol, sa solutioneze în fond procesul în vederea caruia sau în cursul caruia masurile sînt necesare.


  Articolul 153

  În cazul în care o jurisdictie străină se declara necompetenta sa solutioneze o actiune formulata de către un cetatean român, aceasta poate fi introdusa la instanţa din România cu care procesul prezinta cele mai strinse legaturi.


  Articolul 154

  Dacă părţile au supus, prin convenţie, litigiul dintre ele sau litigiile ce se vor naste din actul pe care l-au incheiat, competentei unei anumite instante, aceasta va fi investita cu competenţa jurisdictionala, afara numai dacă:
  1. instanţa este străină, iar litigiul intră în competenţa exclusiva a unei instante române;
  2. instanţa este română, iar una dintre părţi invedereaza ca o instanţa străină este exclusiv competenţa.


  Articolul 155

  În cazul în care instantele române sînt competente, potrivit dispoziţiilor prezentului capitol, şi nu se poate stabili care anume dintre ele este indreptatita sa solutioneze procesul, cererea va fi indreptata, potrivit regulilor de competenţa materiala, la Judecatoria sectorului 1 al municipiului Bucureşti sau la Tribunalul municipiului Bucureşti.


  Articolul 156

  Competenţa instanţelor române, stabilita conform art. 148-152, nu este inlaturata prin faptul ca acelasi proces sau un proces conex a fost dedus în faţa unei instante judecătorești straine.


  Articolul 157

  Instanţa sesizata verifica, din oficiu, competenţa sa de a solutiona procesul privind raporturi de drept international privat şi, în cazul în care nu este competenţa nici ea şi nici o alta instanţa română, respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţelor române.
  Necompetenţa internaţională a instanţei române poate fi invocată în tot cursul procesului.
  -------------
  Alin. 2 al art. 157 a fost introdus de art. VIII din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.


  Secţiunea a II-a Legea aplicabila în procesele de drept international privat


  Articolul 158

  Capacitatea procesuala a fiecareia dintre părţile în proces este cirmuita de legea sa naţionala.


  Articolul 159

  În procesele privind raporturi de drept international privat instantele române aplica legea procedurala română, dacă nu s-a dispus altfel în mod expres.
  Legea română stabileste şi dacă o anumita problema este de drept procedural sau de drept material.


  Articolul 160

  Obiectul şi cauza actiunii civile, în procesele privind raporturile de drept international privat, sînt determinate de legea care reglementeaza fondul raportului juridic litigios. După aceeasi lege se determina calitatea procesuala a părţilor.


  Articolul 161

  Mijloacele de proba pentru dovedirea unui act juridic şi puterea doveditoare a inscrisului care îl constata sînt cele prevăzute de legea locului incheierii actului juridic sau de legea aleasa de părţi, dacă ele aveau dreptul sa o aleaga.
  Proba faptelor se face potrivit legii locului unde ele s-au produs.
  Cu toate acestea, va fi aplicabila legea română, dacă aceasta admite şi alte mijloace de proba decit cele prevăzute de legile aratate la alin. 1 şi 2.
  Legea română este aplicabila şi în cazul în care ea ingaduie proba cu martori şi cu prezumtii ale instanţei, chiar dacă aceste mijloace de proba nu sînt admisibile potrivit legii straine.
  Dovada stării civile şi puterea doveditoare a actelor de stare civila sînt reglementate de legea locului unde s-a întocmit inscrisul invocat.
  Administrarea probelor se face potrivit legii române.


  Articolul 162

  Actele oficiale intocmite sau legalizate de către o autoritate străină pot fi folosite în faţa instanţelor române numai dacă sînt supralegalizate, pe cale administrativa ierarhica şi în continuare de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, spre a li se garanta astfel autenticitatea semnaturilor şi sigiliului.
  Supralegalizarea pe cale administrativa este supusă procedurii stabilite de statul de origine a actului, urmata de supralegalizarea efectuata fie de către misiunea diplomatica sau oficiul consular român din statul de origine, fie de către misiunea diplomatica sau oficiul consular al statului de origine în România şi, în continuare, în ambele situaţii, de către Ministerul Afacerilor Externe.
  Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unei înţelegeri internationale la care este parte România sau pe bază de reciprocitate.
  Supralegalizarea actelor intocmite sau legalizate de instantele române se face, din partea autorităţilor române, de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, în aceasta ordine.


  Secţiunea a III-a Condiţia strainului ca parte în proces


  Articolul 163

  Strainii, persoane fizice şi persoane juridice au, în condiţiile legii, în faţa instanţelor române, aceleasi drepturi şi aceleasi obligaţii procedurale ca şi persoanele fizice de cetatenie română şi persoanele juridice române.
  Cetatenii straini beneficiaza în faţa instanţelor române, în procesele privind raporturile de drept international privat, de scutiri sau reduceri de taxe şi alte cheltuieli de procedura, precum şi de asistenţa juridica gratuita, în aceeasi măsura şi în aceleasi condiţii ca şi cetatenii români, sub condiţia reciprocitatii cu statul de cetatenie sau de domiciliu al solicitantilor.
  Sub aceeasi condiţie a reciprocitatii, reclamantul de cetatenie străină nu poate fi obligat să depună cautiune ori vreo alta garantie, pentru motivul ca este strain sau că nu are domiciliul ori sediul în România.


  Articolul 164

  În cazul în care reprezentarea ori asistarea strainului lipsit de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restrinsa nu a fost asigurata potrivit legii sale naţionale, iar din aceasta cauza judecarea procesului intirzie, instanţa îi va putea numi în mod provizoriu un curator special.


  Secţiunea a IV-a Efectele hotărîrilor straine


  Articolul 165

  În cazul prezentei legi, termenul de hotărîri straine se referă la actele de jurisdictie ale instanţelor judecătorești, notariatelor sau oricăror autorităţi competente dintr-un alt stat.


  Articolul 166

  Hotărîrile straine sînt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul civil al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau dacă, fiind pronuntate într-un stat tert, au fost recunoscute mai intii în statul de cetatenie al fiecarei părţi.


  Articolul 167

  Hotărîrile referitoare la alte procese decit cele aratate în art. 166 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, dacă sînt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii:
  a) hotărîrea este definitivă, potrivit legii statului unde a fost pronunţată;
  b) instanţa care a pronuntat-o a avut, potrivit legii menţionate, competenţa sa judece procesul;
  c) exista reciprocitate în ce priveste efectele hotărîrilor straine între România şi în statul instanţei care a pronuntat hotărîrea.
  Dacă hotărîrea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, trebuie să se constate, de asemenea, ca i-a fost inminata în timp util citatia pentru termenul de dezbateri în fond, cit şi actul de sesizare a instanţei şi ca i s-a dat posibilitatea de a se apara şi de a exercita calea de atac împotriva hotărîrii.
  Caracterul nedefinitiv al hotărîrii straine, decurgind din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces în faţa instanţei straine, poate fi invocat numai de către acea persoana.


  Articolul 168

  Recunoasterea hotărîrii straine poate fi refuzata în unul dintre urmatoarele cazuri:
  1. hotărîrea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmata în strainatate;
  2. hotărîrea încalcă ordinea publică de drept international privat român; constituie un asemenea temei de refuz al recunoasterii incalcarea dispoziţiilor art. 151 privitoare la competenţa exclusiva a jurisdictiei române;
  3. procesul a fost solutionat între aceleasi părţi printr-o hotărîre, chiar nedefinitiva, a instanţelor române sau se afla în curs de judecare în faţa acestora la data sesizarii instanţei straine.
  Recunoasterea nu poate fi refuzata pentru singurul motiv ca instanţa care a pronuntat hotărîrea străină a aplicat o alta lege decit cea determinata de dreptul international privat român, afara numai dacă procesul priveste starea civila şi capacitatea unui cetatean român, iar solutia adoptata difera de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii române.


  Articolul 169

  Sub rezerva verificării condiţiilor prevăzute de art. 167 şi 168, instanţa română nu poate proceda la examinarea în fond a hotărîrii straine şi nici la modificarea ei.


  Articolul 170

  Cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribunalul judetean în circumscripţia caruia îşi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoasterea hotărîrii straine.
  Cererea de recunoastere poate fi, de asemenea, rezolvata pe cale incidenţa, de către instanţa sesizata cu un proces avînd un alt obiect, în cadrul caruia se ridica excepţia puterii lucrului judecat, intemeiata pe hotărîrea străină.


  Articolul 171

  Cererea de recunoastere a hotărîrii straine se întocmeşte potrivit cerințelor prevăzute de legea procedurala română şi va fi însoţită de urmatoarele acte:
  a) copia hotărîrii straine;
  b) dovada caracterului definitiv al acesteia;
  c) copia dovezii de inminare a citatiei şi actului de sesizare, comunicate părţii care a fost lipsa în instanţa străină sau orice alt act oficial care să ateste ca citatia şi actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva careia s-a luat hotărîrea;
  d) orice alt act, de natura sa probeze, în completare, ca hotărîrea străină indeplineste celelalte condiţii prevăzute de art. 167.
  Actele prevăzute în alin. 1 vor fi insotite de traduceri autorizate şi vor fi supralegalizate, cu respectarea dispoziţiilor art. 162. Supralegalizarea nu se cere în cazul în care părţile sînt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate.


  Articolul 172

  Cererea de recunoastere a hotărîrii straine se solutioneaza pe cale principala prin hotărîre, iar pe cale incidenţa prin încheiere interlocutorie, în ambele cazuri după citarea părţilor.
  Cererea poate fi solutionata fără citarea părţilor dacă, din hotărîrea străină, rezultă ca piritul a fost de acord cu admiterea actiunii.


  Articolul 173

  Hotărîrile straine, care nu sînt aduse la indeplinire, de bunavoie de către cei obligati a le executa, pot fi puse în executare pe teritoriul României, pe baza incuviintarii date, la cererea persoanei interesate, de către tribunalul judetean în circumscripţia caruia urmeaza să se efectueze executarea.
  Hotărîrile straine prin care s-au luat măsuri asiguratorii şi cele date cu executarea provizorie nu pot fi puse în executare pe teritoriul României.


  Articolul 174

  Executarea hotărîrii straine se incuviinteaza cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 167, cit şi a celor ce urmeaza:
  a) hotărîrea este executorie potrivit legii instanţei care a pronuntat-o;
  b) dreptul de a cere executarea silita nu este prescris potrivit legii române.
  Dispozitiile art. 168 şi 169 sînt aplicabile în mod corespunzător şi cererii de incuviintare a executarii.


  Articolul 175

  Cererea de incuviintare a executarii, întocmită în condiţiile prevăzute de art. 171, va fi însoţită şi de dovada caracterului executor al hotărîrii straine, eliberata de instanţa care a pronuntat-o.


  Articolul 176

  Cererea de incuviintare a executarii se solutioneaza prin hotărîre, după citarea părţilor.
  În cazul în care hotărîrea străină contine solutii asupra mai multor capete de cerere, care sînt disociabile, incuviintarea poate fi acordată separat.


  Articolul 177

  Pe baza hotărîrii definitive de incuviintare a executarii se emite titlul executoriu, în condiţiile legii române, mentionindu-se în titlu şi hotărîrea de incuviintare.


  Articolul 178

  Hotărîrea străină, data de către o instanţa competenţa, are forta probanta în faţa instanţelor române cu privire la situaţiile de fapt pe care le constata.


  Secţiunea a V-a Tranzactiile judiciare


  Articolul 179

  Tranzactiile judiciare incheiate în strainatate produc în România efectele ce decurg din legea care le-a fost aplicata, în condiţiile art. 173 alin. 1 şi art. 174-178.


  Secţiunea a VI-a Arbitrajul de drept international privat


  Articolul 180

  În cazul în care părţile în proces au incheiat o convenţie arbitrala, pe care una dintre ele o invoca în instanţa judecătorească, aceasta îşi verifica competenţa.
  Instanţa va retine spre solutionare procesul dacă:
  a) piritul şi-a formulat apararile în fond, fără nici o rezervă intemeiata pe convenţia arbitrala; sau
  b) convenţia arbitrala este lovita de nulitate ori inoperanta; sau
  c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vadit imputabile pîrîtului în arbitraj.


  Articolul 181

  Dispozitiile art. 167-178 privind recunoasterea şi executarea hotărîrilor judecătorești straine se aplică, în mod corespunzător, şi sentintelor arbitrale straine.


  Capitolul 13 Dispozitii finale


  Articolul 182

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 183

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga art. 2 din Codul civil, art. 375 din Codul de procedură civila, precum şi orice dispozitii contrare.
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 februarie 1991.
  PRESEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BIRLADEANU
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 7 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  MARTIAN DAN
  --------------------