ORDIN nr. 193 din 31 august 2017pentru aprobarea Listei unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 12 septembrie 2017
  Având în vedere Referatul Serviciului juridic și relații internaționale aprobat cu nr. 478/C.V. din data de 30 august 2017,– prevederile art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (10) lit. l) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;– Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare și a modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate,
  președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Lista unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi


  București, 31 august 2017.
  Nr. 193.

  ANEXĂ

  LISTA
  unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017

  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┐
  │Nr. │   Denumirea unității       │      Sediul              │Codul de│     Raportul     │  Ordinul de   │Categoria  │Perioada de │
  │crt.│   sanitare cu paturi       │                          │înregis-│   de acreditare  │  acreditare   │   de      │ acreditare │
  │    │                            │                          │trare   │                  │               │acreditare │            │
  │    │                            │                          │fiscală │                  │               │           │            │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤
  │   1│Spitalul Clinic de Urgență  │București, Calea Griviței │ 4967072│ 462/CV/28.08.2017│ 185/30.08.2017│ Acreditat │ 30.08.2017-│
  │    │Chirurgie Plastică,         │nr. 218, sectorul 1       │        │                  │               │           │ 29.08.2022 │
  │    │Reparatorie și Arsuri       │                          │        │                  │               │           │            │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤
  │   2│ADRIA MED - S.R.L. - Centrul│Târgu Mureș, str. M.      │16877780│ 463/CV/28.08.2017│ 186/30.08.2017│ Acreditat │ 30.08.2017-│
  │    │Medical Galenus             │Viteazu nr. 31,           │        │                  │               │           │ 29.08.2022 │
  │    │                            │județul Mureș             │        │                  │               │           │            │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤
  │   3│Spitalul Orășenesc Făurei   │Făurei, Str. Păcii nr. 6, │ 4721239│ 464/CV/28.08.2017│ 188/30.08.2017│Neacreditat│            │
  │    │                            │județul Brăila            │        │                  │               │           │            │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤
  │   4│Dr. Irimia - S.R.L.;        │Pitești, str. Negru Vodă  │21380034│ 465/CV/28.08.2017│ 187/30.08.2017│Neacreditat│            │
  │    │Self Control - S.R.L. -     │nr. 3-5, județul Argeș    │        │                  │               │           │            │
  │    │unitate sanitară cu paturi  │                          │        │                  │               │           │            │
  └────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┘

  ----