ORDIN nr. 3.793/C din 19 noiembrie 2012
privind înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.158 din 9 noiembrie 2012
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Nr. 3.793/C din 19 noiembrie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 14 decembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 147 pct. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi ministrul justiţiei emit următorul ordin:

  Articolul 1

  La nivelul Ministerului Sănătăţii se înfiinţează Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule, denumit în continuare R.N.D., care se organizează şi funcţionează conform normelor metodologice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Datele din R.N.D. sunt centralizate pe suport electronic la nivelul Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.


  Articolul 3

  R.N.D. are drept scop crearea unei baze de date pentru gestionarea informaţiilor în scopul realizării transplantului de organe, ţesuturi şi celule, cu respectarea voinţei şi drepturilor persoanelor care în timpul vieţii consimt la donarea acestora post-mortem, în scop terapeutic.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Raed Arafat
  Ministrul justiţiei,
  Mona Maria Pivniceru


  Anexă

  NORMA 19/11/2012