HOTĂRÂRE nr. 2.202 din 30 noiembrie 2004pentru modificarea și completarea art. 152 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 152 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. La litera a) a alineatului (1) se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– personalul din cadrul Parchetului Național Anticorupție.2. Alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:
  d) Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru personalul propriu și al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează.
  3. După litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) Ministerul Justiției, pentru personalul propriu și al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează, altul decât cel pentru care verificarea este de competența Serviciului Român de Informații.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Alexandru-Radu Timofte
  Ministrul justiției,
  Cristian Diaconescu

  București, 30 noiembrie 2004.
  Nr. 2.202.