HOTĂRÂRE nr. 687 din 24 iunie 2008
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în sensul scoaterii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 iunie 2008.
  Nr. 687.


  Anexa
  *Font 9*
                               DATELE DE IDENTIFICARE
              ale imobilelor care urmează să fie scoase din inventarul
              centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  ┌────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────┐
  │Nr. │ Persoana juridică ce │Nr. M.F. │Denumirea │ Caracteris- │ Adresa unde este │
  │crt.│ administrează imobilul │ │imobilului│ticile tehnice│ situat imobilul │
  │ │ │ │ │ale imobilului│ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────────┤
  │ 1. │Ministerul Agriculturii │ 34096 │ Teren │ 40,07 ha │Municipiul Arad, Şos. │
  │ │şi Dezvoltării Rurale - │(parţial)│ │ │Zimandului nr. 6, │
  │ │Institutul de Stat pentru│ │ │ │judeţul Arad │
  │ │Testarea şi Înregistrarea│ │ │ │ │
  │ │Soiurilor - Centrul pen- │ │ │ │ │
  │ │tru Testarea Soiurilor │ │ │ │ │
  │ │Arad │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────────┤
  │ 2. │Ministerul Agriculturii │ 34097 │ Teren │ 3,09 ha │Municipiul Bacău, │
  │ │şi Dezvoltării Rurale - │(parţial)│ │ │Calea Republicii │
  │ │Institutul de Stat pentru│ │ │ │nr. 230A │
  │ │Testarea şi Înregistrarea│ │ │ │ │
  │ │Soiurilor - Centrul │ │ │ │ │
  │ │pentru Testarea Soiurilor│ │ │ │ │
  │ │Bacău │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────────┤
  │ 3. │Ministerul Agriculturii │ 152123 │ Teren │ 19,73 ha │Municipiul Arad, Şos. │
  │ │şi Dezvoltării Rurale - │(parţial)│ │ │Zimandului nr. 6, │
  │ │Agenţia Naţională de │ │ │ │judeţul Arad │
  │ │Consultanţă Agricolă │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────────┘

  ------