ORDIN nr. 4.597/1.698/2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 4.597 din 24 aprilie 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.698 din 28 martie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 aprilie 2018
  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 1 alin. (16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale
  în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea
  unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
  publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor
  publice