HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2016
pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 10 martie 2016  Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
  în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale, primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor, precum şi pentru consiliile judeţene, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 1-3.
  (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 4-7.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliile locale şi primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 8 şi 9.
  (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 10 şi 11.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe judeţ a voturilor şi a rezultatului alegerilor pentru consiliile locale şi primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripţie judeţeană la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 12 şi 13.
  (2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliile judeţene, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripţie judeţeană la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 14.
  (3) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor şi constatarea rezultatului alegerilor pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 15 şi 16.
  (4) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de către biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 17 şi 18.


  Articolul 4

  Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, a consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general al municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de către Biroul Electoral Central la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 19-23.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Preşedintele Autorităţii

  Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  --------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu

  Bucureşti, 2 martie 2016.
  Nr. 12.

  Anexa 1

      (CL/SV) JUDEŢUL __________ │_│_│
                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ

                                         comuna
                             Nr. │_│_│_│ oraşul ___________
                                         municipiul

                     SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│
                     Sat __________________
                     Str. ___________ Nr.____


                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
                     CONSILIULUI LOCAL din data de ___________

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ │
  │ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │secţia de votare │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ complementară │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ │
  │ │ exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
   CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/6
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 5/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
                Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
             Biroului electoral Biroului electoral
            al secţiei de votare al secţiei de votare

             Numele Semnătura, Numele Semnătura,
          şi prenumele şi prenumele
          _____________ ______________

          Ştampila secţiei de votare,


                                    Membrii
                   Biroului electoral al secţiei de votare

         Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
         prenumele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

    CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│

                                                                           6/6


  Anexa 2

      (P/SV) JUDEŢUL __________ │_│_│
                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ

                                         comuna
                             Nr. │_│_│_│ oraşul ___________
                                         municipiul

                     SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│
                     Sat __________________
                     Str. ___________ Nr.____


                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
                              PRIMAR din data de ____

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ │
  │ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │ Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │ secţia de votare │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ complementară │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ │
  │ │ exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
    P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/6
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
   P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
   P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
   P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
  P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 5/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
                Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
             Biroului electoral Biroului electoral
            al secţiei de votare al secţiei de votare

             Numele Semnătura, Numele Semnătura,
          şi prenumele şi prenumele
          _____________ ______________

          Ştampila secţiei de votare,


                                    Membrii
                   Biroului electoral al secţiei de votare

          Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
          prenumele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

     P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│

                                                                           6/6


  Anexa 3

      (CJ/SV) JUDEŢUL __________ │_│_│
                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ

                                         comuna
                             Nr. │_│_│_│ oraşul ___________
                                         municipiul

                     SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│
                     Sat __________________
                     Str. ___________ Nr.____


                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
                        CONSILIUL JUDEŢEAN din data de ____

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ │
  │ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │ Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │ secţia de votare │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ complementară │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ │
  │ │ exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
   P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/6
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
  CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 5/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
                Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
             Biroului electoral Biroului electoral
            al secţiei de votare al secţiei de votare

             Numele Semnătura, Numele Semnătura,
          şi prenumele şi prenumele
          _____________ ______________

          Ştampila secţiei de votare,


                                    Membrii
                   Biroului electoral al secţiei de votare

      Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
      prenumele (unde este cazul)
      1. _____________________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________________
      4. _____________________________________________________________________
      5. _____________________________________________________________________
      6. _____________________________________________________________________
      7. _____________________________________________________________________

     CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│

                                                                           6/6


  Anexa 4

      (CL/SV Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ
                                 Nr. │_│_│ Sector │_│

                              SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│

                             Str. ___________ Nr.____


                                   PROCES-VERBAL*)
               privind consemnarea rezultatelor votării pentru
                           CONSILIULUI LOCAL al SECTORULUI
                                din data de ____________

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ │
  │ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, │ │
  │ │înscrişi în listele electorale existente în secţia de │ │_│_│_│_│ │
  │ │votare │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ complementară │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ │
  │ │ exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                              CL/SV/Sector│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,│
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                            CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,│
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                            CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,│
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                            CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,│
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                            CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
         Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
      Biroului electoral Biroului electoral
     al secţiei de votare al secţiei de votare


     Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

     ________________________ _____________________


      Ştampila secţiei de votare,


                                   Membrii
                     Biroului electoral al secţiei de votare

           Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
           prenumele (unde este cazul)

         1. _____________________________________________________________________
         2. _____________________________________________________________________
         3. _____________________________________________________________________
         4. _____________________________________________________________________
         5. _____________________________________________________________________
         6. _____________________________________________________________________
         7. _____________________________________________________________________


                     CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6


  Anexa 5

       (P/SV Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ

                                 Nr. │_│_│ Sector │_│

                              SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│

                             Str. ___________ Nr.____


                                   PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
                               PRIMARULUI SECTORULUI
                              din data de ___________

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ │
  │ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │secţia de votare │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ complementară │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ │
  │ │ exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                               P/SV/Sector│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                             P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                             P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                             P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, │
  │ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │ electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                             P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
         Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
      Biroului electoral Biroului electoral
     al secţiei de votare al secţiei de votare


     Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

     ________________________ _____________________


      Ştampila secţiei de votare,


                                   Membrii
                     Biroului electoral al secţiei de votare

         Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
         prenumele (unde este cazul)

         1. _____________________________________________________________________
         2. _____________________________________________________________________
         3. _____________________________________________________________________
         4. _____________________________________________________________________
         5. _____________________________________________________________________
         6. _____________________________________________________________________
         7. _____________________________________________________________________


                             P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6


  Anexa 6

         (CGMB/SV) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ
                                 Nr. │_│_│ Sector │_│

                              SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│

                             Str. ___________ Nr.____


                                 PROCES - VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
                                 CONSILIUL GENERAL
                                         al
                               MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
                                din data de ________

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ │
  │ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, │ │
  │ │înscrişi în listele electorale existente în secţia │ │_│_│_│_│ │
  │ │de votare │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ complementară │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ │
  │ │ exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                           CGMB/SV/Sector│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                          CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                          CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                          CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤
  │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘
                          CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
         Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
      Biroului electoral Biroului electoral
     al secţiei de votare al secţiei de votare


     Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

     ________________________ _____________________      Ştampila secţiei de votare,


                                   Membrii
                     Biroului electoral al secţiei de votare

         Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
         prenumele (unde este cazul)

         1. _____________________________________________________________________
         2. _____________________________________________________________________
         3. _____________________________________________________________________
         4. _____________________________________________________________________
         5. _____________________________________________________________________
         6. _____________________________________________________________________
         7. _____________________________________________________________________


                   CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6


  Anexa 7

          (PG/SV) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ

                                 Nr. │_│_│ sector │_│

                              SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│

                             Str. ___________ Nr.____                                  PROCES-VERBAL*)
                  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
                                  PRIMARUL GENERAL
                                         al
                               MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
                                din data de ________

  ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ │
  │ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ │
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ │
  │ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b │ Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │ urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ │
  │ │ secţia de votare │ │
  │ │ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), │ │
  │ │ din care: │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ permanentă │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ │
  │ │ complementară │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ │
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ │
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ │
  │ │ exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ │
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │
  └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                                P/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-│
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, │
  │ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute │
  │ │alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │"Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                              P/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-│
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, │
  │ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute │
  │ │alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │"Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                P/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-│
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, │
  │ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute. │
  │ │alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │"Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                               P/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-│
  │ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, │
  │ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute │
  │ │alianţei politice, alianţei │ │ │
  │ │electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │"Candidat independent" │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │
  └────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                               P/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
         Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
      Biroului electoral Biroului electoral
     al secţiei de votare al secţiei de votare


     Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

     ______________________ ___________________      Ştampila secţiei de votare,


                                   Membrii
                     Biroului electoral al secţiei de votare

         Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura
         prenumele (unde este cazul)

         1. _____________________________________________________________________
         2. _____________________________________________________________________
         3. _____________________________________________________________________
         4. _____________________________________________________________________
         5. _____________________________________________________________________
         6. _____________________________________________________________________
         7. _____________________________________________________________________

                              P/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6


  Anexa 8

      (CL/CE) JUDEŢUL __________
                                     CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ │_│_│

                                                  comuna
                                      Nr. │_│_│_│ oraşul _______
                                                  municipiul

                                   PROCES-VERBAL*)
           privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
                     alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru
                                  CONSILIUL LOCAL
                         la alegerile locale din data de ______________

  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ │
  │ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ │
  │ │înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_││
  │ │electorală │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ complementare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ │
  │ │ valabil exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
                 CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 1/17
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute │
  │numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                 CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 2/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute. │
  │numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 3/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute. │
  │numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 4/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute. │
  │numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 5/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
  │g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) │Nr. │Nr. de voturi│
  │ │crt.│ valabil │
  │ │ │ exprimate │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
  │Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate │ 1 ││_│_│_│_│_│_││
  │(partea întreagă din pct. c x 0,05) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
  │Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate │ 2 ││_│_│_│_│_│_││
  │(partea întreagă din pct. c x 0,07) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
  │Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate │ 3 ││_│_│_│_│_│_││
  │(partea întreagă din pct. c x 0,08) │ │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘

  g2. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (3):
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute. │
  │numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 6/17

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │ valabil exprimate,│
  │alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute. │
  │numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 7/17

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │ valabil exprimate,│
  │alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute. │
  │numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 8/17

  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │
  │ g3 │ pentru partidele politice, alianţele politice, │ │_│_│_│_│_│_│ │
  │ │ alianţele electorale şi candidaţii independenţi │ │
  │ │ care au întrunit pragul electoral*) │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │ Coeficientul electoral al circumscripţiei │ │_│_│_│_│_│_│ │
  │ g4 │ (partea întreagă pct. g3 : pct. g5) │ │
  │ │ [conform art. 100 alin. (4) lit. a)] │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2.

  ──────────

  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ g5 │Numărul mandatelor de consilier local │ │_│_│ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

  g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi, aleşi conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:
  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
  │Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x │
  │politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) │
  │electorale, numele şi │ │ │ │ │
  │prenumele candidaţilor │ │ │ │ │
  │independenţi │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 10│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 11│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 12│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘
                CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 9/17

  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
  │Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x │
  │politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) │
  │electorale, numele şi │ │ │ │ │
  │prenumele candidaţilor │ │ │ │ │
  │independenţi │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 13│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 14│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 15│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 16│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 17│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 18│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 19│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 20│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 21│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 22│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 23│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 24│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 25│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 26│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 27│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 28│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘
               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 10/17

  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
  │Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(col. 1: pct.│ (col. 2 x │
  │politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) │
  │electorale, numele şi │ │ │ │ │
  │prenumele candidaţilor │ │ │ │ │
  │independenţi │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 29│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 30│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 31│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 32│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 33│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 34│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘

  g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi neutilizate, conform art. 100 alin. (4) lit. c), ETAPA A DOUA:
  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬───────────────┬────────────┐
  │Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(pct. g6 col.1 │ │
  │politice, alianţelor │ │(pct. g6 col.1)│ - col.3) │ │
  │electorale*) │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴──────────────┘
              CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 11/17

  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬───────────────┬────────────┐
  │Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(pct. g6 col.1 │ │
  │politice, alianţelor │ │(pct. g6 col.1)│ - col. 3) │ │
  │electorale*) │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │10 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │11 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
  │ │12 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴───────────────┴────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

  ──────────

  g8. Repartizarea unui mandat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alta decât cea maghiară, în cazul în care niciuna din aceste organizaţii nu a obţinut cel puţin un mandat în prima etapă de distribuire a mandatelor, conform art. 100 alin. (7):
  ┌────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┐
  │Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţi- │Nr.│ Nr. de │ Nr. de │
  │nând minorităţilor naţionale, alta decât cea│crt│ voturi │ mandate │
  │maghiară care a îndeplinit pragul electoral │ │ valabil │ atribuite │
  │şi a obţinut numărul cel mai mare de voturi │ │ exprimate, │ │
  │valabil exprimate dintre toate aceste │ │ obţinute │ │
  │organizaţii │ │(pct. g6 col.1)│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┘

  g9. Repartizarea mandatelor în situaţia în care niciun partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (13):
  ┌────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┐
  │Denumirea partidelor politice, alianţelor │Nr.│ Nr. de │ Nr. de │
  │politice, alianţelor electorale*) │crt│ voturi │ mandate │
  │ │ │ valabil │ atribuite │
  │ │ │ exprimate, │ │
  │ │ │ obţinute │ │
  │ │ │(pct. g6 col.1)│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┘
               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 12/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  ──────────

  h. Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate:
  ┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- │
  │crt.│ │nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, │
  │ │ │alianţa electorală ori menţiunea "candidat │
  │ │ │independent" │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 13 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │
  └────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 13/17

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- │
  │crt.│ │nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, │
  │ │ │alianţa electorală ori menţiunea "candidat │
  │ │ │independent" │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 31 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 32 │ │ │
  └────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 14/17

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- │
  │crt.│ │nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, │
  │ │ │alianţa electorală ori menţiunea "candidat │
  │ │ │independent" │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 33 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 34 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 35 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 36 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 37 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 38 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 39 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 40 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 41 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 42 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 43 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 44 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 45 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 46 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 47 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 48 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 49 │ │ │
  └────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 15/17

  i. Lista supleanţilor pentru funcţia de consilier local
  ┌────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi │Denumirea partidului politic│Denumirea partidelor politice,│
  │crt.│ prenumele │ organizaţiei cetăţenilor │ în cazul alianţelor politice │
  │ │ │ aparţinând minorităţilor │ şi alianţelor electorale │
  │ │ │naţionale, alianţei politice│ │
  │ │ │ sau alianţei electorale │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 9.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 10.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 11.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 12.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 13.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 14.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 15.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 16.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 17.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 18.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 19.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 20.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 21.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 22.│ │ │ │
  └────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 16/17

  j. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive:
      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

              Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
          Biroului electoral Biroului electoral
           de circumscripţie de circumscripţie

    Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,
    __________________ ___________________


       Ştampila,

                                    Membrii
                    Biroului electoral de circumscripţie

               Numele şi Formaţiunea politică Semnătura
               prenumele reprezentată
                                   (unde este cazul)

    1. __________________________________________________________________

    2. __________________________________________________________________

    3. __________________________________________________________________

    4. __________________________________________________________________

    5. __________________________________________________________________

    6. __________________________________________________________________

    7. __________________________________________________________________

            CL/CE Circumscripţia Electorală │_│_│_│ Judeţul│_│_│ 17/17


  Anexa 9


      (P/CE) JUDEŢUL _______________
                                 CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ │_│_│

                                                 comuna
                                     Nr. │_│_│_│ oraşul _________
                                                 municipiul

                                   PROCES-VERBAL*)
               privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
                       alegerilor şi atribuirea mandatului de
                                      PRIMAR
                     la alegerile locale din data de ___________

  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ │
  │ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_││
  │ │electorală │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), │ │
  │ │din care: │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ complementare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ │
  │ │ valabil exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
                 P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 1/8
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT pentru funcţia de PRIMAR:
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, │
  │candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute. │
  │ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                  P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 2/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, │
  │candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                  P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 3/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,

  pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, │
  │candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │"Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                  P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 4/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,

  pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, │
  │candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │"Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                 P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 5/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, │
  │candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │"Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 61 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 62 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 63 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 64 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 65 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 66 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 67 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 68 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 69 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 70 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 71 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 72 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 73 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 74 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 75 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                 P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 6/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  h. Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PRIMAR, conform art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:
  ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │Numele şi prenumele│Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. de voturi │
  │crt.│ candidatului │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ valabil │
  │ │ │naţionale, alianţei politice, │ exprimate, │
  │ │ │alianţei electorale sau menţiunea │ obţinute. │
  │ │ │"Candidat independent" │ │
  │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 1 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┘

  i. Candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj, conform art. 101 alin. (3) Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:
  ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │Numele şi prenumele│Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. de voturi │
  │crt.│ candidatului │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ valabil │
  │ │ │naţionale, alianţei politice, │ exprimate, │
  │ │ │alianţei electorale sau menţiunea │ obţinute. │
  │ │ │"Candidat independent" │ │
  │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 1 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 2 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 3 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 4 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 5 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┘
                 P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 7/8

  j. Expunerea, pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive:
      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________


             Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
          Biroului electoral Biroului electoral
           de circumscripţie de circumscripţie

    Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,
    ____________________ _____________________


       Ştampila,

                                     Membrii
                     Biroului electoral de circumscripţie

               Numele şi Formaţiunea politică Semnătura
               prenumele reprezentată
                                   (unde este cazul)

    1. _______________________________________________________________

    2. _______________________________________________________________

    3. _______________________________________________________________

    4. _______________________________________________________________

    5. _______________________________________________________________

    6. _______________________________________________________________

    7. _______________________________________________________________

          P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 8/8


  Anexa 10

      (CL/CE Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ

                                  Nr. │_│_│ Sector │_│

                                   PROCES-VERBAL*)
             privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
                  alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru
                           CONSILIUL LOCAL al SECTORULUI
                      la alegerile locale din data de __________

  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),din care:│ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ │
  │ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_││
  │ │electorală │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),din care:│ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ complementare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ │
  │ │ valabil exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
                                         CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 1/17
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                        CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 2/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                        CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 3/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                        CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 4/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │ valabil exprimate,│
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                        CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 5/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐
  │g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) │Nr. │Nr. de voturi │
  │ │crt.│ valabil │
  │ │ │ exprimate │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
  │Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate │ 1 │ │_│_│_│_│_│_││
  │(partea întreagă din pct. c x 0,05) │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
  │Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate │ 2 │ │_│_│_│_│_│_││
  │(partea întreagă din pct. c x 0,07) │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤
  │Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate │ 3 │ │_│_│_│_│_│_││
  │(partea întreagă din pct. c x 0,08) │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘

  g2. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (2):
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 6/17
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 7/17
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, │
  │ alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute │
  │ numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 8/17
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ g3 │Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru │ │
  │ │partidele politice, alianţele politice, alianţele │ │_│_│_│_│_│_│ │
  │ │electorale şi candidaţii independenţi care au │ │
  │ │întrunit pragul electoral*) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ g4 │Coeficientul electoral al circumscripţiei │ │_│_│_│_│_│_│ │
  │ │(partea întreagă pct. g3 : pct. g5) │ │
  │ │[conform art. 100 alin. (4) lit. a)] │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2

  ──────────

  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ g5 │Numărul de mandate de consilieri locali │ │_│_│ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

  g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi, aleşi conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:
  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬────────────┬───────────────┐
  │Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col.1: pct.│ (col. 2 x │
  │politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) │
  │electorale, numele şi │ │ │ │ │
  │prenumele candidaţilor │ │ │ │ │
  │independenţi │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 10│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 11│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
  │ │ 12│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴────────────┴───────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 9/17
  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
  │Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x │
  │politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) │
  │electorale, numele şi │ │ │ │ │
  │prenumele candidaţilor │ │ │ │ │
  │independenţi │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 13│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 14│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 15│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 16│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 17│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 18│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 19│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 20│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 21│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 22│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 23│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 24│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 25│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 26│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 27│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 28│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 10/17
  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
  │Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate │
  │naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x │
  │politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) │
  │electorale, numele şi │ │ │ │ │
  │prenumele candidaţilor │ │ │ │ │
  │independenţi │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 29│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 30│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 31│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 32│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 33│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
  │ │ 34│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘

  g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi neutilizate, conform art. 100 alin. (4) lit. c), ETAPA A DOUA:
  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
  │Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite │
  │ naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(pct.g6 col. 1│ │
  │ politice, alianţelor │ │(pct.g6 col. 1)│ - col. 3) │ │
  │ electorale*) │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘
                                      CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 11/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

  ──────────

  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
  │Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │
  │ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate │
  │lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite │
  │ naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(pct.g6 col. 1│ │
  │ politice, alianţelor │ │(pct.g6 col. 1)│ - col. 3) │ │
  │ electorale*) │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │10 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │11 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
  │ │12 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  └────────────────────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

  ──────────

  g8. Repartizarea unui mandat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alta decât cea maghiară, în cazul în care niciuna din aceste organizaţii nu a obţinut cel puţin un mandat în prima etapă de distribuire a mandatelor, conform art. 100 alin. (7):
  ┌────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┬──────────────┐
  │ Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţi- │Nr.│ Nr. de │ Nr. de │
  │nând minorităţilor naţionale, alta decât cea│crt│ voturi │ mandate │
  │maghiară care a îndeplinit pragul electoral │ │ valabil │ atribuite │
  │şi a obţinut numărul cel mai mare de voturi │ │ exprimate, │ │
  │ valabil exprimate dintre toate aceste │ │ obţinute │ │
  │ organizaţii │ │(pct.g6 col.1)│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┴──────────────┘

  g9. Repartizarea mandatelor în situaţia în care niciun partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (29):
  ┌────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┬──────────────┐
  │Denumirea partidelor politice, alianţelor │Nr.│ Nr. de │ Nr. de │
  │ politice, alianţelor electorale*) │crt│ voturi │ mandate │
  │ │ │ valabil │ atribuite │
  │ │ │ exprimate │ │
  │ │ │ obţinute │ │
  │ │ │(pct.g col. 1)│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  ├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤
  │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │
  └────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┴──────────────┘
                                        CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 12/17
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  ──────────

  h. Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate:
  ┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- │
  │crt.│ │ nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, │
  │ │ │ alianţa electorală ori menţiunea "candidat │
  │ │ │ independent" │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 11 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 12 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 13 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 14 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 15 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 16 │ │ │
  └────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 13/17
  ┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- │
  │crt.│ │ nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, │
  │ │ │ alianţa electorală ori menţiunea "candidat │
  │ │ │ independent" │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 17 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 18 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 19 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 20 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 21 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 22 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 23 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 24 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 25 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 26 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 27 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 28 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 29 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 30 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 31 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 32 │ │ │
  └────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 14/17
  ┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- │
  │crt.│ │ nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, │
  │ │ │ alianţa electorală ori menţiunea "candidat │
  │ │ │ independent" │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 33 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 34 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 35 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 36 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 37 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 38 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 39 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 40 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 41 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 42 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 43 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 44 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 45 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 46 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 47 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 48 │ │ │
  ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │ 49 │ │ │
  └────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 15/17

  i. Lista supleanţilor pentru funcţia de consilier local
  ┌────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi │Denumirea partidului politic│Denumirea partidelor politice,│
  │crt.│ prenumele │ organizaţiei cetăţenilor │ în cazul alianţelor politice │
  │ │ │ aparţinând minorităţilor │ şi alianţelor electorale │
  │ │ │naţionale, alianţei politice│ │
  │ │ │ sau alianţei electorale │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 4.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 5.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 6.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 7.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 8.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 9.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 10.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 11.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 12.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 13.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 14.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 15.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 16.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 17.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 18.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 19.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 20.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 21.│ │ │ │
  ├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 22.│ │ │ │
  └────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
                                      CL/CE Sector │_│ Judeţul │_│_│ 16/17

  j. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive:
      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

             Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
          Biroului electoral Biroului electoral
           de circumscripţie de circumscripţie


     Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,

     ─────────────────── ───────────────────


      Ştampila,

                                      Membrii
                         Biroului electoral de circumscripţie

               Numele şi Formaţiunea politică Semnătura
               prenumele reprezentată
                                   (unde este cazul)

     1. ___________________________________________________________________

     2. ___________________________________________________________________

     3. ___________________________________________________________________

     4. ___________________________________________________________________

     5. ___________________________________________________________________

     6. ___________________________________________________________________

     7. ___________________________________________________________________

                                 CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 17/17


  Anexa 11

       (P/CE Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ

                                 Nr. │_│_│ Sector │_│

                                   PROCES-VERBAL*)
          privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
                              şi atribuirea mandatului
                              de PRIMAR al SECTORULUI
                       la alegerile locale din data de _____________

  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ │
  │ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_││
  │ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),din care:│ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ │
  │ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ │
  │ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ │
  │ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ │
  │ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ │
  │ │urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_││
  │ │electorală │ │
  │ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),din care:│ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │
  │ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ complementare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ │
  │ │ valabil exprimate la pct. g) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_││
  │ │ pct. d + pct. f) │ │
  ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
  │f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││
  └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
                                           P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 1/8
  Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT pentru funcţia de PRIMAR:
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,│
  │candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                          P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 2/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,│
  │candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                          P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 3/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,│
  │candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                           P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 4/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────

  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
  │ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi │
  │ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,│
  │candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute │
  │ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ │
  │ │ "Candidat independent" │ │ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  ├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
  │ │ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │
  └──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘
                                           P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 5/8
  Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.