DECRET nr. 391 din 13 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
  Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS


  Bucureşti, 13 aprilie 2017.
  Nr. 391.
  ----